Jste zde

Konference Sigfox: prezentace s obláčky i první aplikace

Pražská konference operátora sítě Sigfox ukazuje, v jakém stavu jsou LPWAN sítě na českém trhu dnes. Infrastruktura je vybudována, hardware existuje, počet reálných aplikací roste. Vedení Sigfoxu do Prahy přivezlo i několik oznámení, která mají celosvětový dosah.

Francouzský Sigfox, nikoli jen jeho český operátor SimpleCell, do Prahy pozval řadu hostů z celého světa. Zástupce operátorů, výrobce čipů, výrobce zařízení i systémové integrátory bylo možné potkat ve Fóru Karlín. První den konference, koncipovaný jako alianční setkání umožnil rychlou výměnu informací mezi hosty, vystavovateli a odborníky.
Samotné konferenci byl vyhrazen druhý den. Hned první prezentace Ludovica Le Moana, šéfa Sigfoxu, ukázala, že Sigfox chce růst a má ambice poskytovat opravdu globální služby.

Sigfox Monarch – LpWAN a SDR

V letošním roce se objevila řada oznámení, ve kterých operátoři i technologické instituty oznamovaly svůj zájem o dynamické využívání spektra, založené na technologii softwarově definovaného rádia (SDR). Stejnou myšlenku implementoval i Sigfox. Zařízení, vybavená patřičnými čipy, bude možné na základě lokalizace rozpoznat, automaticky naladit a připojit do sítě Sigfox kdekoli na světě. To se týká nejen samotné volby pásma mezi 862 a 928 MHz, ale také jakýchkoli odlišností využití pásma v některých regionech. Tato novinka má skutečně globální dopady.
Dá se očekávat, že v průběhu zhruba dvou let bude možné nabízet stejná IoT zařízení na evropském, africkém, americkém i asijském trhu. To s sebou nese prostor pro inovace a expanzi, ale také konkurenci. V důsledku na tom vydělají zákazníci, protože ceny IoT nodů budou dále klesat. Již nyní je cena 2 USD za senzor cenou běžnou, hovoří se o ceně 0,20 USD! Tyto odhady se většinou nemýlí.
Využití automatického ladění a hledání zařízení potlačí také jeden současný trend, kombinaci LpWAN protokolu s WiFi, případně s LTE. Nyní se této dualitě věnuje pozornost z důvodu, že Sigfox nemusí být v daném regionu dostupný pro konkrétní zařízení právě z důvodu jiné frekvence.
Ve chvíli, kdy zařízení bude fungovat stejně dobře v jakémkoli regionu, kde je Sigfox dostupný, se síť stává velmi atraktivní pro odvětví logistiky a dopravy. Sledování zásilek, boxů, kontejnerů nebo vozidel je službou, po které existuje významná poptávka.
Realizace pomocí Sigfoxu nabízí velmi zajímavou cenu z hlediska provozních nákladů i ceny zařízení. Pro říční lodní dopravu, kamionové trasy i železnice není kriticky nutné mít přesné GPS souřadnice zásilky, protože ta je sledována na předem dané trase. Služba Atlas, dříve nazývaná Sigfox Geolocation, je nadále zlepšována a pro většinu těchto aplikací má již dnes dostatečnou přesnost.

Využití SDR pro Sigofx zařízení bude mít pozvolný náběh. Cloudové řešení, tedy síťová komunikace je pro to připravena, moduly a čipy lze očekávat v následujících měsících. Kromě obvyklých výrobců, kteří své RF a kombinace s CPU dodávají, nastoupí zřejmě i firmy se zkušenostmi se SDR, případně velcí distributoři se svými zákaznickými obvody. 

Sigfox buduje celosvětovou komunitu

A jde mu to. Někjolikaletá fáze budování dobrých vztahů s výrobci a provozovateli služeb přinesla své ovoce. Ze Sigfoxu se stává globální síť firem, vývojářů i akademických pracovišť, která budou společně posouvat aplikační možnosti sítě. Dokumentuje to pár odkazů:

  • Partners.sigfox.com – představuje portál, kde lze hledat dostupná řešení, koncové produkty i nabízené služby
  • Build.sigfox.com -  portál pro vývojáře zařízení i služeb. Většina zdrojů je u Sigfoxu open-source, takže prohledání portálu může ušetřit týdny vývoje. Portál navazuje na existující podrobný informační zdroj s 80 technickými články a návody https://resources.sigfox.com/.
  • Buy.sigfox.com – nabídka zařízení Sigfoxu. Pro začátek osloví zejména technické školy a univerzity, počítá se s nabídkou kitů pro vývojáře.

 

Sigfox v Česku

Mobilní síť Sigfox už pokrývá 95 % populace a 92 % území České republiky. Do konce roku chce operátor dokrýt území ČR kompletně. Na Slovensku pokračuje budování sítě, v současnosti už je sítí pokryto 87% obyvatel. Na tato data jsme zvyklí z dřívějšího budování mobilních sítí. Pokrytí území nebo obyvatel v tomto případě není ovšem rozhodující, protože zemědělství, doprava i energetika se zpravidla obydleným oblastem vyhýbají. Pokrytí je tak potřeba v jiných lokalitách a o jeho potřebné kapacitě rozhodují až zákaznické požadavky v podobě počtu zařízení, která potřebují současně vysílat data. I tak je stav budování sítě důležitým signálem pro firmy, které s ní spojí svůj byznys.

Aplikací přibývá

Z programu konference je patrné, že návštěvníci se dozvěděli více o infrastruktuře, cloudových službách a možnostech než o reálných aplikacích. Tajemstvím také dlouho zůstával seznam firem, které bude možné potkat ve výstavní části. I když mezi vystavovateli byli kromě výrobců zařízení i firmy, které mají hotová řešení pro zákaznické segmenty, není lehké zjistit, která z těchto řešení jsou již nasazena u zákazníků na českém trhu.

Jedním z projektů, prezentovaných na konferenci, je chytrá vinice. Aplikace je založena na využití malých meteostanic, které sledují podmínky pro potenciální rozvoj patogenů napadajících vinnou révu. Stanice monitoruje relativní vlhkost vzduchu, množství srážek a teplotu. Aplikace podle dat z cloudu upozorní vinaře na zvýšenou pravděpodobnost výskytu charakteristických patogenů (plísní) napadajících vinnou révu. To umožňuje pěstiteli používat chemické postřiky cíleně . Výsledkem je úspora prostředků za postřiky i menší množství chemie, která se do vinné révy dostává. Firma uvádí, že technologii má nasazenou na 30 vinic v Evropě.

Z oblasti dopravy byl představen systém, který pro provozovatele železničních vozů monitoruje jejich polohu, pohyb a poškození. Předpokládaná životnost baterie senzoru je 10 let a to i při využití záznamu dat při nedostupnosti sítě. Komerční provoz tohoto projektu byl zahájen v létě 2017 a v současné době se monitoruje již přes 100 vozů pro společnosti AX Benet a  Railco. Frima IoT.Smart počítá s tím, že informace z čidel budou využívat nejen dopravci, ale také nájemci vozů a majitelé naloženého zboží.

Sigfox demo: tlačítko, akcelerometr a cloud na rok zdarma

Každý návštěvník konference Sigfox World IoT Expo si zdarma odnese unikátní zařízení SimplePack velikosti balíčku žvýkaček, které může například ohlídat vaše dveře, auto či kolo, může sledovat kudy putuje zásilka či paleta, přivolat pomoc v nouzi či hlídat převráceni popelnice – tak začíná oficiální upoutávka.

Je potřeba doplnit, že zdarma je demo aplikace a konektivita na 1 rok. Oficiální vstupné na konferenci bylo 121 Eur a většina účastníků asi nepotřebuje testovat, zda Sigfox chodí nebo ne. Program této mezinárodní akce byl navíc zaměřen i na operátory, kteří by Sigfox chtěli rozšířit na další trhy. Otázkou, která se přímo nabízí je: K čemu jim demo tlačítko bude? 
SimpleCell si toto demo připravil pro vysvětlení všech možných aplikací. I když tvrdí, že čidlo je vodotěsné a lze jej instalovat kamkoli, většina techniků bude asi souhlasit, že bílá krabička s tlačítkem se pro většinu jmenovaných aplikací moc nehodí.

Hodnocení článku: