Jste zde

Kvalitní desky plošných spojů vyrobíte v Česku stejně jako v Číně

A totéž, podle zkušeností východočeské firmy LAMIREL PCB Europe, se dá říci i o zmetcích. Při zadávání výroby jde především o přístup lidí nejen na manažerských funkcích, ale i ve výrobním procesu a o to, jestli se dodavatel cítí odpovědný za kvalitu svých výrobků.
LAMIREL PCB Europe je na trhu již patnáct let a za tu dobu má řadu zkušeností se zajišťováním výroby desek plošných spojů a jejich osazováním v Číně i Česku pro stovky zákazníků, kteří pocházejí nejen z tuzemska, ale také ze západní Evropy. Přístup zahraničních zákazníků k zadávání zakázek firmu LAMIREL také inspiroval k vytváření vlastního modelu spolupráce se subdodavateli. Nejdůležitějším prvkem tohoto řetězce je totiž konkrétní člověk, který přebírá osobní odpovědnost za kvalitu zpracování zakázky. Cena, dodací lhůta a technické parametry jsou obvykle u výroby i osazování plošného spoje již předem dány specifikacemi zákazníků. V mnoha případech však požadavky na nízkou cenu nebo šibeniční termín svádí zákazníky sáhnout po nevyzkoušeném dodavateli. Řešení nastalého problému pak může být spíše dílem náhody. Oproti tomu u osvědčeného dodavatele víte, že problém bude okamžitě řešit s výsledkem akceptovatelným pro zákazníka i dodavatele.
 

Prezentace na veletrzích je pro Lamirel důležitá – Electronica Mnichov 2010

Důvěřuj ale prověřuj

Požadavky na nízkou cenu nebo šibeniční termín často svádí zákazníky sáhnout po nevyzkoušeném dodavateli: řešení nastalého problému pak může být spíše dílem náhody. Oproti tomu u osvědčeného dodavatele víte, že problém bude okamžitě řešit s výsledkem akceptovatelným pro zákazníka i dodavatele.
Při respektování těchto principů lze úspěšně využívat i dlouhodobě ověřené čínské výrobce, protože zodpovědnost za kvalitu se ukáže až v konkrétní situaci. Podle zkušeností firmy LAMIREL tlak na ceny zákazníků z Německa nebo z Francie ukazuje, že tyto jsou zvyklé na využití čínských výrobců. U řady zakázek je to jednoznačně vidět i podle toho, že země původu materiálu ani subdodavatele již pro ně nehrají žádnou roli. Současná ekonomika totiž nutí všechny výrobce, nejen ty čínské, výrobu globalizovat nebo spojovat s dalšími firmami ve stejném oboru do společenství a sdílet své kapacity. U desek plošných spojů tak v některých případech nemůže koncový zákazník s jistotou tvrdit, že desky byly vyrobeny v určitém závodě nebo dokonce v dané zemi. S dodavatelem je tedy třeba často jednat jako se zprostředkovatelem, o kterém dobře víte, že zakázku podle daných parametrů zajistí a že se na něj můžete spolehnout. U čínských firem to platí o to více, že od svých zákazníků vyžadují platbu předem.

Dosahování stálé kvality výrobků je dnes nutností nejen z pohledu techniky, ale také z pohledu výběru dodavatelů firmami se zavedenými systémy ISO. Proto je potřeba mít zavedený a certifikovaný systém řízení jakosti v odpovídajícím stupni. Etablování firmy jako stálého dodavatele je tak navíc spojeno s investicí, která se vrací až po určitém čase. Pro zákazníky je ale nemyslitelné podstupovat rizika spojená s neověřenou subdodávkou. Firma LAMIREL proto spolupracuje jen s několika, roky prověřenými výrobci desek plošných spojů a zavedenými výrobními kapacitami pro osazování a pájení. Dodávky na svůj účet a s plnou odpovědností za kvalitu zajišťuje také pojištěním škod způsobených zákazníkovi.

Firma LAMIREL stále více pracuje pro firmy ze západní Evropy a dodává jim tisícové série osazených i neosazených desek pro jejich výrobky, stejně tak pro české firmy zajišťuje stovkové nebo desítkové výrobní série. Za tímto úspěchem stojí dlouhodobý přístup ke svým zákazníkům, prezentace na veletrzích v zahraničí a aktivní marketing.
 
Redakce HW serveru děkuje firmě LAMIREL PCB Europe za spolupráci při vzniku tohoto článku.
 
Hodnocení článku: 

Komentáře

To bude asi velmi aktivní firma, když má jako novinku na svém webu odkaz na výstavu z roku 2010.......