Jste zde

LoRa v roce 2023 upevňuje pozici jako end-to-end řešení pro rozmanitá řešení

V roce 2023 přijaly LoRaWAN a její návratnost investic klíčové koncové trhy, jako jsou města, budovy a veřejné služby.

Nové technologie přicházejí a odcházejí ve vlnách, vysokých podle toho, jak silně se do toho opře marketing firem, které u vzniku stojí. Když toto vlnobití opadne, nezbyde každé technologie a jejím poskytovatelům, aby se uživila sama. Od roku 2018 byl velkým tématem souboj LoRa versus Sigfox versus Nb-IoT, následoval neúprosný nástup teze, že jedině cloud je to pravé… Píše se rok 2024, Sigfox balancuje nad hlubinami, cloud našel zdatného konkurenta v edge computingu a LoRa počítá své úspěchy.
LoRa Alliance ve své zprávě zprávě za rok 2023 zdůrazňuje pozitiva z průběhu roku a navíc poskytuje aktuální informace o nasazení LoRaWAN, technologickém a certifikačním pokroku.

Mezi trendy, na které upozorňuje letošní zpráva, patří: 

 • LoRaWAN zaznamenává silný globální růst nasazení na několika vertikálních trzích, včetně inteligentních budov, veřejných služeb, měst, zemědělství a průmyslu.
 • Pokračuje diverzifikace ekosystému spolupráce Aliance, který vedl ke komplexním řešením IoT.
 • Nasazení přináší vysokou návratnost investic, což zase urychluje rozhodovací proces pro nové uživatele a projekty.
 • Chytrá města stále častěji vyžadují koncová zařízení s certifikací LoRaWAN ve svých RFP.
 • LoRaWAN zaujala vedoucí pozici v Průmyslu 5.0, protože splňuje požadavky na udržitelnost, efektivitu a kvalitu života.
 • Výhody a návratnost investic nasazení LoRaWAN jsou exponenciální, když koncoví uživatelé spolupracují se systémovými integrátory a poskytovateli řešení.
 • LoRaWAN je lídrem na rozvíjejícím se trhu satelitní komunikace LPWAN, s několika členskými společnostmi, které poskytují sítě prostřednictvím satelitu, a rychle rostoucími nasazeními v tomto odvětví.
 • Aliance vychází vstříc nově vznikajícím potřebám pracovní síly v oblasti internetu věcí pomocí svého programu LoRaWAN Accredited Professional, který dává koncovým uživatelům důvěru v dodavatele, které si vyberou.

Poptávka po certifikovaných zařízeních LoRaWAN v sektorech jako jsou města, správa budov a veřejné služby, stále roste, protože je to rozhodující pro masivní zavádění zařízení. Důvěra v LoRaWAN byla dále posílena prostřednictvím o programu Accredited Professional, který se zaměřuje na touhu koncových uživatelů po způsobu, jak vyhodnotit znalosti dodavatelů o vývoji a implementaci LoRaWAN.

"V roce 2023 jsme nadále zaznamenali silný globální růst nasazení IoT, přičemž LoRaWAN se jasně etablovala jako lídr na trhu LPWAN," řekl Robin Duke-Woolley, generální ředitel a hlavní analytik společnosti Beecham Research. "Díky zavedenému a aktivnímu ekosystému, značnému zapojení systémových integrátorů a poskytovatelů řešení a rozsáhlým funkcím, včetně konektivity přes satelit, očekáváme, že LoRaWAN v roce 2024 opět zaznamená silný růst, protože IoT nadále dozrává."

Další zajímavosti ze zprávy za rok 2023:

 • Normy IEC a CEN ověřily LoRaWAN pro inteligentní měření, přičemž navázaly na dřívější přijetí OMS Group a DLMS-UA a dále posílily schopnost LoRaWAN splnit specializované požadavky tohoto trhu.
 • Byla vydána dvě technická doporučení, která vylepšují a rozšiřují funkčnost LoRaWAN, včetně použití Carrier Sense Multiple Access (CSMA) ke zvýšení kapacity sítě a Multicast D2D komunikace pro přímou bezdrátovou komunikaci mezi zařízeními.
 • Bylo vydáno několik dokumentů s nejčastějšími dotazy, aby uživatelé lépe porozuměli nedávným vylepšením specifikace LoRaWAN, včetně kodeku užitečného zatížení API, přenosu, adaptační vrstvy IPv6 a zabezpečení.
 • Bylo umožněno předběžné testování aktualizací firmwaru vzduchem (FUOTA) a specifikací relé pomocí nástroje LoRaWAN Certification Test Tool (LCTT) spolu s novými funkcemi hlášení.
 • Pracovní skupina pro interoperabilitu vyvinula nástroje a postupy pro testování a certifikaci interoperability mezi síťovými prvky LoRaWAN a vytvořila architekturu testbedu interoperability.
 • Společnost Beecham Research provedla rozsáhlou studii zaměřenou na síťové technologie pro chytrá města, budovy a veřejné služby a vydala dvě zprávy, které nabízejí cenné poznatky o vyvíjejícím se prostředí IoT na těchto trzích:

lora-alliance.org

Hodnocení článku: