Jste zde

Měříte? Čtete NI Automated Test Outlook. Uvidíte o něco dál

Každoroční vydání přehledu Automated Test Outlook 2017 se tentokrát zaměřuje zejména na vývoj automatických testovacích prostředí, od rekonfigurovatelné instrumentace pro testování po softwarově orientované testovací platformy a ekosystémy pro testování zařízení nové generace.

V tomto speciálním vydání zprávy Automated Test Outlook 2017 se spoluzakladatel a předseda dozorčí rady NI Dr. James Truchard zamýšlí nad posledními 40 lety vývoje v oblasti testování a měření, identifikuje nejvýznamnější technologické a tržní trendy posledních let a těší se na to, co nás teprve čeká.

 „První éra moderní instrumentace byla ve znamení společnosti General Radio a elektronek. Druhou éru pak předznamenal Hewlett-Packard a využití tranzistorů. Dnes se nacházíme ve třetí éře, jejíž tempo udává společnost National Instruments a software,“ řekl Dr. Truchard. „Pro popis tohoto trendu používáme frázi ‚software je přístrojem‘. Náš přístup k návrhu instrumentačních systémů pro testování a měření vedený zákazníky staví techniky a vědce do vedoucí pozice při inovacích nových generací produktů. To je rozdíl oproti tradičním přístrojům, které byly navrženy s ohledem na potřeby v minulosti. Jinými slovy byly navrženy s pohledem upřeným do zpětného zrcátka.“

Zpráva Automated Test Outlook 2017 se zabývá následujícími trendy, jejichž vliv na testování a měření je relevantní už několik let, především pokud jde o řešení pro Big Analog Data a připojená zařízení:

Rekonfigurovatelná instrumentace

Testovací systémy jsou rekonfigurovány z mnoha důvodů – od přizpůsobení se novým požadavkům na testování, až po náhrady přístrojů při provádění kalibrace či oprav.

Optimalizace testovací organizace

Přeměna testovací organizace na strategickou část vyžaduje závazek dlouhodobého přístupu ve fázích, od vytvoření standardní testovací platformy přes stavbu datové infrastruktury po zlepšení vašich rozhodovacích procesů.

Softwarově orientované ekosystémy

Softwarově orientovaná povaha technologie může proměnit možnosti automatických testovacích systémů a pomoci dosáhnout vyšší míry produktivity a spolupráce.

Spravované testovací systémy

S tím, jak Mooreův zákon stále ovlivňuje výkon testovacích systémů, pomáhají nové datové a komunikační technologie správcům optimalizovat jejich testovací systémy a snižovat tak náklady na testování.

Řízení nutností

Bezpečnostní regulace a software staví testování typu hardware-in-the-loop do popředí v oblasti vývoje dopravních prostředků ve světě, který je stále více ovládán softwarem.

Stáhněte si celou zprávu na adrese www.ni.com/ato.

Hodnocení článku: