Jste zde

Nejmodernější aplikační laboratoř pro elektromobily onsemi je v Piešťanech

Laboratoř umožňuje interní testování pro vývoj inovací nové generace pro automobilový průmysl a systémy přeměny energie.

Společnost onsemi  otevřela aplikační testovací laboratoř v Piešťanech na Slovensku, která se zaměřuje na rozvoj systémových řešení pro bateriová/plug-in hybridní/elektrická vozidla (xEV) a systémy přeměny energie v energetické infrastruktuře (EI). Nejmodernější laboratoř systémových aplikací poskytuje specializované vybavení pro vývoj a testování polovodičových řešení nové generace křemíku (Si) a karbidu křemíku (SiC) ve spolupráci s výrobci OEM v automobilovém průmyslu, poskytovateli Tier 1 a EI.

Nové zařízení se skládá ze dvou vysokonapěťových energetických laboratoří, které se zaměřují na vývoj systémů a zařízení a také na hodnocení trakčních měničů SiC/Si a výkonových měničů ACDC/DCDC. Zařízení pro laserové svařování, mechanické čisté prostory a dílny dále umožňují rychlé prototypování a testování systémových řešení nové generace.

Možnosti vyhodnocení systémových řešení nové generace zahrnují:

  • Nepřetržité testování 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
  • Interně vyvinutá a patentovaná softwarová a hardwarová řešení pro podporu vysokonapěťového cyklování napájení prostřednictvím prostorové vektorové modulace (SVM) a sinusové pulzně šířkové modulace (SPWM)
  • Vysoce přesná záznamová zařízení pro hodnocení stavu a spolehlivosti SiC a Si
  • Simulace drsných podmínek, kterým čelí střídače během provozu, testování kapalinou chlazených zařízení při teplotách od minus 50 °C do 220 °C
  • Širší škála průmyslově uznávaného softwaru umožňuje programování FPGA a mikrokontrolérů ARM přímo na místě, stejně jako kvalifikační testování, analýzu dat a 3D modelování

www.onsemi.com

Hodnocení článku: