Jste zde

Přesun veletrhu AMPER na rok 2021

S ohledem na aktuální mezinárodní situaci šířící se epidemie nemoci COVID19, kdy počet nakažených rapidně narůstá a lze jen těžko predikovat další vývoj a také na žádost většiny vystavovatelů se AMPER uskuteční až v roce 2021.

Vyjádření pořadatele veletrhu, společnosti Terinvest, potvrzuje, že ochrana zdraví všech zúčastněných je absolutní prioritou. A také to, že AMPER patří mezi důležité akce, které mají dobré jméno. AMPER tímto krokem následuje veletrhy v Německu i dalších zemích, které se buď posouvají nebo letošní ročníky zcela ruší.  

Společně s pořadateli věříme, že v roce 2021 bude situace příznivější a AMPER opět bude patřit mezi významné obchodní akce.  

http://www.amper.cz/novinky/produktove-novinky-vystavovatelu.html/7_4536-presunuti-veletrhu-amper-2020-na-rok-2021/1

Hodnocení článku: