Jste zde

Průmysl 4.0 bude do 5 let hlavní oblastí použití pro IoT

 Třetí výroční průzkum v oblasti internetu věcí pořádaný společností Farnell potvrdil rozmach internetu věcí ve zdravotnictví kvůli pandemii covid-19.

Farnell zveřejnil nový výzkum z oblasti internetu věcí (IoT), který odhaluje rostoucí úlohu internetu věcí v průmyslové automatizaci a řídicích aplikacích nezbytných k zajištění průmyslu 4.0. Tři hlavní segmenty, v nichž internet věcí nachází největší uplatnění, jsou průmyslová automatizace a řízení (25 %), domácí automatizace (18 %) a umělá inteligence (12 %).  Navzdory tomu, že je za klíčový trh pro internet věcí považována průmyslová automatizace a řízení, nová pozorování ukazují, že přechod na průmysl 4.0 nadále probíhá pomalým tempem, zejména kvůli bezpečnostním otázkám (32 %) a nedostatečné obchodní strategii (30 %), která brání přijetí a začlenění chytrých výrobních řešení. Bezpečnost zůstává nejdůležitějším aspektem, který musí vývojáři zvážit při svém návrhu (29 %), a zároveň se jedná o jejich hlavní zdroj obav (36 %), jenž je následován konektivitou a kompatibilitou.

Vnímaná hodnota dat shromážděných ze zařízení v internetu věcí je důležitým faktorem v prosazování internetu věcí. Stále více propojený svět chytrých měst, továren, domácností a vozidel s sebou přináší spoustu zařízení a systémů, které mezi sebou samostatně komunikují a ukládají data. Tato data dávají organizacím možnost provádět vylepšení, zvýšit zisky nebo snížit náklady napříč mnoha obchodními funkcemi a zároveň zlepšit kvalitu, efektivitu, soulad s předpisy a získat výhody prediktivní údržby. 48 % respondentů průzkumu uvedlo, že hlavním důvodem pro začlenění konektivity IoT do návrhu je vylepšení v oblasti produktivity a výroby.

Respondenti dle očekávání nadále rozšiřují použití umělé inteligence v rámci svých řešení.  39 % respondentů uvedlo, že umělou inteligenci ve svých návrzích již používají, a dalších 47 % sdělilo, že by byli ochotni umělou inteligenci začlenit do svých budoucích projektů.  Jako nejčastěji používané snímače v zařízení pro internet věcí jsou uváděny snímače prostředí, které měří teplotu, vlhkost, tlak, plyn atd.  Jedná se o konzistentní trend po všechny tři roky, v nichž společnost Farnell tento průzkum pořádá. V rámci průzkumu bylo rovněž zjištěno, že velká část respondentů používá jednodeskové počítače jako hlavní prvek svého návrhu pro internet věcí (48 %).

Inovativní řešení pro chytré domácnosti, průmysl, tržiště a vládní orgány dláždí cestu k budoucnosti internetu věcí. Průzkum ukázal, že internet věcí je i nadále důležitým aspektem pro budoucí návrhy. Nicméně na dotaz, zda jejich společnost bude zaujímat vedoucí postavení v budoucím vývoji internetu věcí, polovina respondentů (49 %) uvedla, že mají 0–25% důvěru v to, že jejich společnost bude hrát hlavní roli v určování budoucnosti internetu věcí. Pouze 11 % respondentů očekává, že se bude nacházet nad křivkou obecného přijetí internetu věcí a že má jasnou vizi ohledně své budoucnosti.

Rok 2020, který přinesl pandemii COVID-19, vnesl do oblasti internetu věcí výrazný nárůst vývoje nových zdravotnických zařízení a systémů, jež mají potenciál stát se hnacím motorem vylepšených propojených zdravotnických přístrojů budoucnosti.  Internet věcí mění způsob, jakým jsou pacienti diagnostikováni, léčeni a monitorováni, a podporuje sledování vakcinace, správu inventáře atd.  Čtvrtina respondentů očekává, že zdravotnictví bude dalším velkým průmyslovým odvětvím, které pravděpodobně využije výhod inovací spojených s internetem věcí. Použití jednodeskového počítače coby základu návrhu IoT je rovněž v souladu s ohlasy, které společnost Farnell získala od svých zákazníků. Jejich návrháři totiž v průběhu pandemie covidu-19 začali využívat vývojové sady a jednodeskové počítače k návrhu při práci z domova.

Průzkum společnosti Farnell v oblasti internetu věcí za rok 2020 rovněž ukázal, jak probíhají rozhodnutí mezi kabelovým a bezdrátovým připojením v návrhu IoT, jací jsou upřednostňovaní dodavatelé, jaké jsou nejoblíbenější jednodeskové počítače pro nový návrh IoT a jaké programovací jazyky a komunikační prostředky jsou nejčastěji používány.  Zákazníci si mohou přečíst kompletní výsledky globálního průzkumu společnosti Farnell zaměřeného na internet věcí na stránkách společnosti Farnell

Kromě prohlížení výsledků průzkumu za rok 2020 se mohou čtenáři zaregistrovat k odběru exkluzivních tržních analýz společnosti Farnell pro oblast internetu věcí, což je oficiální dokument, který kombinuje data ze tří posledních globálních průzkumů s výzkumy prováděnými nezávislými třetími stranami na téma trendů v internetu věcí.

cz.farnell.com/iot-trends-2021 

Hodnocení článku: