Jste zde

Rozhýbe Qualcomm privátní 5G?

Všechny služby v jedné síti – původní vize 5G se ukázala příliš velkým soustem pro výzkum, vývoj i praktické nasazení. Jak tento marketingový pojem nakrájet?

Po operátorech veřejných sítí a výrobcích mobilů, kteří 5G uchopili jako příležitost nabídnout rychlejší internet se hesla 5G chopili zejména výrobci průmyslových komunikačních systémů. Záměr je jasný. Do 5G standardu a sítí vmáčknout svůj protokol s lepšími nebo horšími možnostmi ethernetové či částečně ethernetové komunikace v reálném čase. Nasazení těchto projektů je běh na dlouhou trať, protože jsou většinou vázány na heslo Průmysl 4.0, které má sice velké cíle, ale velmi slabý tah na bránu.  
Na evropském trhu se navíc snáze prosazují systémy, založené na technologii jediného výrobce, než řešení, využívající zároveň systémy více výrobců. Společné projekty většinou začínají a končí u asociací a jejich prezentací, například 5G-ACIA na Hannover Messe nebo Digitální továrna na MSV. Proto je zajímavé sledovat vize, které z těchto mantinelů vybočují a za kterými stojí silní globální hráči.  

Jedním z nich je Qualcomm. Ten se na letošním MWC v Barceloně privátním 5G věnoval s konkrétními řešeními pro nové segmenty jako jsou podniky, továrny, přístavy, města a další. Velký rozdíl je v tom, že Qualcomm dokáže stejný projekt rozpracovat do end-to-end detailů a tak ho prodat uživatelům, poskytovatelům i provozovatelům sítí.  S podobným přístupem oslovuje trh například AWS, při bližším pohledu je jasné, že jde o společnou vizi.

Cílové trhy jsou jasné. Automatizované sklady, zdravotnická zařízení, městská infrastruktura, dopravní uzly, maloobchod nebo zábava. Pro automatizaci je klíčové bezpečné a mimořádně spolehlivé připojení pro předávání informací podle priorit bezpečnosti a času. Do hry vstupuje také virtuální realita (VR i AR), dnes běžná součást lékařských postupů i technických systémů nebo multimediální obsah.
Veřejné sítě jsou již ze hry, zejména kvůli slabému ošetření bezpečnostních rizik. Ke slovu se tak dostává privátní 5G, které vyžadují přizpůsobení pro konkrétní potřeby aplikací, technické odborných znalosti pro plánování, nasazení a správu. To, co průmysl potřebuje, je předem integrované řešení s možností výběru od více dodavatelů, které lze snadno nasadit a spravovat a je připraveno pro vertikální specifické případy použití.

Pro nasazení i fungování privátních 5G sítí je klíčová rádiová přístupová síť. Spolehlivá, výkonná, flexibilní, vnitřní, stejně tak jako venkovní. Zde Qualcomm neponechal nic náhodě a platformu 5G RAN připravil na všechny eventuality. Za ní stojí nedávno představená technologie Qualcomm Private Network RAN ​​Automation, zajišťující  plánování, nasazení a automatizované operace 5G privátních RAN.

Tato cloudová technologie správy sítě je navržena tak, aby zmírnila složitost systému, zkrátila dobu nasazení, zjednodušila správu sítě a zvýšila snadnost použití pro zákazníky ve všech odvětvích. Nejdůležitějším prvkem 5G sítí jsou ovšem koncová zařízení. Zde se předpokládá, že jejich výběr nebude záviset na jediném výrobci, ale různá zařízení spolu budou muset spolupracovat. Zde nastupuje to, co Qualcomm umí – vyřešit standard a pustit do něj své partnery tak, aby celý ekosystém fungoval a dával smysl. 5G Private Network Partner Ecosystem Program je zároveň zcela propojený s přístupem k platformě RAN automation, takže partneři ví, s čím pracují a mohou již ve fázi vývoje ověřovat end-to-end výkon od zařízení po RAN až po síťové prostředí a cloud.

https://www.qualcomm.com/news/onq/2022/05/practical-innovations-private-5g-networks 
https://aws.amazon.com/private5g/

Hodnocení článku: