Jste zde

Siemens uzavřel partnerství se SAP

Na základě uzavřené dohody by se nabídky SAP a Siemens měly doplňovat tak, aby zákazníci získali první skutečně integrovaná a pokročilá řešení pro řízení životního cyklu produktu (PLM), dodavatelského řetězce a správu služeb a aktiv.

Společnosti Siemens a SAP oznámily uzavření nového partnerství. Jeho cílem je využít odborné znalosti a zkušenosti obou firem a nabídnout zákazníkům softwarová řešení z oblasti řízení životního cyklu produktu, dodavatelského řetězce a správy aktiv, která je podpoří při zavádění inovací a tvorbě nových obchodních modelů. Cílem partnerství je urychlit globální transformaci a digitalizaci průmyslu. Tato řešení pomohou vytvářet digitální postupy zahrnující všechny virtuální modely a simulace produktu s využitím obchodních informací, zpětné vazby a výkonových data v reálném čase a v průběhu celého životního cyklu.

Do budoucna hodlají SAP a Siemens nabídnout nová řešení spojující jejich technologie, aby společnostem pomohly zkrátit dobu potřebnou k uvedení na trh pomocí dat kompatibilních s principy Průmyslu 4.0 a s využitím inteligentních aktiv a produktů. Podniky budou díky tomuto přístupu moci začlenit do procesu také poznatky zákazníků; od návrhu produktu až po servis a řízení aktiv. Prvním krokem v tomto partnerství bude začlenění softwaru Siemens Teamcenter do nabídky SAP jako klíčového prvku pro spolupráci v rámci životního cyklu produktu a správy produktových dat, a naopak zařazení řešení SAP Intelligent Asset Management a SAP Project and Portfolio Management do nabídky Siemens pro dosažení maximální obchodní hodnoty pro výrobce a operátory. Obě společnosti budou spolupracovat na vývoji aplikací v oblasti uceleného řízení životního cyklu, aby zákazníkům pomohly vytvořit konzistentní digitální postupy, které zlepší celkovou produktivitu.

http://www.siemens.cz

 

Hodnocení článku: