Jste zde

Sigfox využije Google Cloud - důvodů je více

Sigfox migruje vlastní infrastrukturu na Google Cloud a ukazuje, že globální byznys s daty se bez celosvětově dostupného cloudového řešení neobejde.

Společné oznámení Google a Sigfoxu z února je na první pohled celkem strohé, při bližší úvaze prozradí více nejen o Sigfoxu. Ten využije Google Cloud, aby rozšířil svoji datovou infrastrukturu a portfolio IoT služeb. Partnerství umožní společnosti Sigfox zrychlit byznys a každý měsíc zpracovat miliardy zpráv z objektů připojených k internetu. Nárůst objemu dat  je ve skutečnosti obrovský. Zatímco v roce 2018 šlo o 12 milionů zpráv denně, v roce 2019 to byl dvojnásobek - 24 milionů zpráv. Rok 2020 s nárůstem na 63 milionů zpráv denně byl nad očekávání, meziročně objem stoupl o 145%. Sigfoxu se podařilo etablovat jako globálně dostupné LPWAN službě pro široké použití IoT od sledování přepravních kontejnerů a monitorování požárních hydrantů až po zabezpečení budov a pomoc farmářům při sledování úrovní zavlažování.

Globální růst s sebou přináší celou řadu otázek, které je nutné řešit. Budovat vlastní datovou infrastrukturu v potřebném měřítku je velmi nákladné, už jenom proto, že Sigfox samotný je relativně malá firma a celý globální dosah stojí na spolupráci s operátory. Transfer dat z jednotlivých sítí do jediného datacentra a zpět k zákazníkům je nepraktický, z důvodů bezpečnosti, ale i pro zajištění rychlosti služeb, spojených s geolokací. Výstavba lokálních datacenter s více partnery by přinesla další náklady, spojené s integrací. Sigfox si tak vybral Google Cloud jako páteř pro síť a očekává lepší rozsah a zvýšenou spolehlivost služeb. Spolu s tím je důležité i dodržování předpisů a bezpečnostních standardů.
Toto rozhodnutí je z pohledu architektury sítě logické. Každý operátor, který síť Sigfox provozuje, vytváří spojení do cloudu. Ačkoli fyzická vzdálenost nehraje pro data významnou roli, kulturní a infrastrukturní rozdíly od Evropy, přes Asii, Ameriku a zpět přidávají další uzly, zpoždění i bezpečnostní trhliny. Globální cloud, v tomto případě Google, znamená, že data vstupují do cloudu v regionálních centrech a že existuje celosvětově uznávaný standard bezpečnosti. Zlepší se také dostupnost dat v čase, což je pro segmenty asset tracking i smart building klíčové.

Podstatnou výhodu přinese Google Cloud i zákazníkům Sigfoxu ve chvíli, kdy jim provozovatel služby zpřístupní jejich data přímo. Sigfox cílí zejména na zákazníky z oblasti infrastruktury, dopravy a logistiky, tedy na globální korporace. Jejich IT systémy, které s daty od IoT zařízení pracují, jsou dnes postaveny převážně na cloudu a Google je pro ně jednoduše dostupným a akceptovaným zdrojem dat i platformou pro vlastní zákaznické aplikace. Standardizace se tak příznivě projeví i na podobě služeb pro koncového uživatele.

Zajímavé souvislosti lze najít i v oznámení, se kterým přišel Sigfox o několik dní později. Do funkce výkonného ředitele Sigfoxu byl jmenován Jeremy Prince, dosavadní ředitel Sigfox USA. Ten vystřídal Ludovica Le Moana, který funkci zastával posledních deset let a byl hnacím motorem expanze Sigfoxu v Evropě a následně po celém světě. Mentalitou velmi evropská firma, kterou Sigfox dosud byl, se tak posouvá ještě více na globální úroveň a naznačuje, že další expanze ji čeká. Velmi důležité místo bude hrát americký trh. I proto je spolupráce s Google velmi dobrým tahem, jak posílit důvěru zákazníků. Z marketingového koloběhu se značka Sigfox sice trochu ztratí, výsledek bude lepší. Americký zákazník si objedná služby u svého operátora a data si vyzvedne v Google Cloud.

https://www.sigfox.com/

Hodnocení článku: