Jste zde

Spuštění IPv6 přes LoRaWAN je již oficiální

LoRa Alliance oznámila, že LoRaWAN nyní podporuje internetový protokol verze 6 (IPv6). Standard LoRa tak reaguje na požadavky trhu IoT, zejména v inteligentním měření elektřiny, smart budovách, průmyslových odvětvích a logistice.

I když má standard LoRa řadu příznivců a dobrých aplikačních modelů, v posledních letech trochu ztrácel dech, zejména po nástupu NB-IoT, který oslovuje podobný tržní segment a zároveň poskytuje robustní síťové zázemí. Nová adaptační vrstva IPv6 tak LoRa nepochybně vrací do hry v těch segmentech, kde se vyplatí kalkulovat s výstavbou a provozem vlastní rádiové sítě pro danou aplikaci.
V první řadě půjde o průmyslové areály nebo kampusy, kde se ve velkém nasazuje měření energií, řízení HVAC podle obsazenosti nebo další přídavné technologie, pro které není k dispozici ethernetové připojení nebo není žádoucí, aby zahltily Wi-Fi pásma. Dalším polem pro nové aplikace bude průmysl a logistika se sledováním zboží a přepravních prostředků uvnitř areálů.
Proč je pro tyto sektory IPv6 tak důležitý? Předem je nutno připomenout, že až dosud LoRa používala vlastní protokol, nikoli čistokrevný IP. Zařízení jsou identifikována svým unikátním ID, přenášeným spolu s daty a řadě aplikací to stačí. Nestačí to ale pro zabezpečení a navíc nadvládu nad aplikační vrstvou přebírá cloud a tam už je komunikace přes softwarovou vrstvu LoRa nežádoucí. Z pohledu zabezpečení, identifikace i detekce chyb je nutné, aby každé zařízení i node měly svoji IP adresu.

To potvrzuje i Donna Moore, generální ředitelka a předsedkyně LoRa Alliance: „Vzhledem k tomu, že digitalizace napříč sektory trhu pokračuje, je kritická integrace více technologií pro dosažení komplexních řešení. Společnosti zároveň vyžadují řešení, která poskytují zvýšenou interoperabilitu a dodržují standardy. Nyní, když se LoRaWAN snadno integruje s jakoukoli IP aplikací, mají koncoví uživatelé obojí. IPv6 je základní technologie podporující IoT, takže povolení IPv6 přes LoRaWAN otevírá obrovské množství nových trhů a mnohem větší adresovatelný aplikační prostor pro LoRaWAN. Vývojáři a koncoví uživatelé se zařízeními IPv6 si uvědomují výhody digitální transformace a internetu věcí a již vytvářejí řešení, která mohou zlepšit životy a životní prostředí a také přinášet nové zdroje příjmů. Díky podpoře IPv6, nyní mají jednoduchou cestu k používání LoRaWAN a těží z osvědčených výhod této technologie. Díky tomuto vývoji se LoRaWAN opět staví jako lídr na trhu v popředí IoT.“

Na vývoji IPv6 pro LoRaWAN pracovala skupina Internet Engineering Task Force (IETF), Mimo jiné bylo nutné zpracovat specifikaci statické komprese kontextového záhlaví (SCHC) a fragmentačních technik, které umožňují přenos IP paketů přes LoRaWAN. Specifikace IPv6 over LoRaWAN převzala SCHC (RFC 90111) a integrovala ji do těla standardu LoRaWAN.

První aplikací, která využívá SCHC pro IPv6 přes LoRaWAN, je DLMS/COSEM pro smart metering. COSEM - Companion Specification for Energy Metering podle IEC 62056, AINSI C12, EN13757-1 je standard pro přenos dat měřičů energií a vody, určený zejména pro správce městských infrastruktur. Byl vyvinut jako součást spolupráce mezi LoRa Alliance a DLMS User Association za účelem řešení požadavků energetických společností na používání standardů založených na IP. Existuje mnoho dalších aplikací pro IPv6 přes LoRaWAN, jako je mimo jiné monitorování internetového síťového zařízení, čtení štítků RFID a aplikace pro chytré domácnosti založené na IP.

Další detaily i aplikace představí LoRa Alliance na své červencové konferenci v Paříži.

lora-alliance.org

Hodnocení článku: