Jste zde

Syniverse buduje neutrální roamingové centrum LoRaWAN

Na výročním setkání členských společností LoRa Alliance v Berlíně,oznámila firma Syniverse, že společně se členy LoRa Alliance pracuje na spuštění první neutrální roamingové platformy architektury LoRaWAN.

Propojení sítí LoRaWAN díky společnosti Syniverse umožní, aby spolu nelicencované technologie internetu věcí (IoT) jako Wi-Fi a LoRaWAN harmonicky fungovaly v rámci globálních sítí. Také dovolí rychlejší škálování podpory IoT ekosystému LoRaWAN díky společné základní infrastruktuře spravované neutrální třetí stranou, která umožňuje harmonizaci různorodých sítí. Tento přístup zefektivňuje mezinárodní uvádění na trh, agregaci domácí sítě a řešení zásobovacích řetězců. 

To samozřejmě vítají i velcí provozovatelé. Na českém trhu mají největší síť LoRAWAN České Radiokomunikace. „Jakožto přední poskytovatel televizní, rozhlasové i internetové infrastruktury a rovněž poskytovatel sítě LoRaWAN s největším pokrytím v České republice, CRA plně podporují spuštění roamingového centra Syniverse, které otevře dveře vzájemnému fungování napříč světovými sítěmi a coby další strategický krok k dalšímu rozvoji internetu věcí,” říká Miloš Mastník, obchodní ředitel Českých Radiokomunikací.

Syniverse prostřednictvím svých investic do konektivity, správy roamingu a vyrovnávání služeb všech mobilních operátorů na světě v posledních třech desetiletích k rozvoji centra LoRaWAN, který umožní konektivitu napříč ekosystémem. Firma má na tomto trhu rozsáhlé zkušenosti, v současné době denně zpracuje více než čtyři miliardy zúčtovatelných transakcí, ročně vypořádá více než 15 miliard USD a k dnešku propojuje téměř 800 operátorů. Díky tomu je neutrálním hostitelem, který umožní ekosystému LoRa rozvinout plný potenciál.

Umožnění roamingu LoRaWAN prostřednictvím zmíněného centra je v souladu se strategií multi-access IoT technologií přechodu na sítě nové generace včetně 5G, které budou také vyžadovat interoperabilitu se staršími sítěmi, aby společnosti mohly provozovat služby IoT, bločenky a další. Společnost Syniverse už úspěšně předvedla konektivitu architektury LoRaWAN na své zabezpečené IoT sítiv rámci iniciativy Syniverse Innovation Lab.

Syniverse zahájí testovací propojování s operátory sítí LoRaWAN ve druhé polovině tohoto roku a propojovací služby chce spustit koncem roku 2019.

https://www.cra.cz/  
https://www.syniverse.com/news-and-events/syniverse-building-industrys-first-lorawan-neutral-roaming-hub-to-boost-iot-uptake

Hodnocení článku: