Jste zde

Trendy 2020: co se bude vyvíjet, až virus odejde

Po opadnutí okamžitých výzev se změní požadavky na fungování řady služeb i na technologie. Zdravotnická technika, péče o seniory i průmysl přinesou nová zadání pro vývoj elektroniky a automatizačních systémů.

Již před několika lety se začalo hovořit o tom, že současné obchodní modely skončí díky IoT, 5G a smart technologiím. Vize se zatím nenaplnila na sto procent, raketový růst IoT se změnil na pomalý šplh a na chytré 5G se ještě čeká. Změny jsou i tak výrazné.
Dnešní zastavení průmyslu i nový pohled na hodnoty a jistoty ve společnosti ukazují některé změny směru již nyní. Není potřeba propadat beznaději, že nic nebude jako dříve. Je potřeba se na dosud definovaná zadání podívat jiným pohledem.  
Prvním příkladem může být smart city.  Koncept dosud vycházel z požadavku „město pro město“ a nabízel efektivní nástroj plánování růstu a zahušťování populace. Plány ale fungují jen dlouhodobě a za předpokladu, že se naplní. V situaci, jaká je dnes, témata automobilové i veřejné dopravy, úspory energie, odpadů i kvality ovzduší zůstávají, jen se mění zadání.

Smart City

Současná karanténní opatření, i výhled toho, že se situace může kdykoli opakovat (bohužel i povodně se mohou opakovat) požaduje od konceptu smart city místo plánů a modelů růstu spíše přístup service-on-demand, kdy většina veřejných služeb bude flexibilní a bude se chovat na základě poptávky. Veřejná doprava, veřejné budovy, včetně dopravních terminálů nebo obchodních center musí své parametry uzpůsobit aktuálnímu využití. I bez sledování jednotlivce bude pohyb osob určovat interval linkové dopravy, způsob osvětlení, řízení klimatizace nebo i regulaci počtu osob v budovách.
Zatímco asijská města podobnou technologii již využívají, Evropa se bude muset teprve přizpůsobit. A to je velká příležitost pro nová IoT řešení. Prvním příkladem jsou chytré lampy, jako terminály senzorových služeb. Ještě před měsícem analýzy předpokládaly, že propojená pouliční světla (Connected Street Lights-CSL) brzy obsadí velká města a do roku 2025 dosáhne počet instalací 60 milionů kusů.

Dalšími potenciálně zajímavými aplikacemi jsou prostředky pro počítání osob na zastávkách, v autobusech, podchodech, které budou ve spojení s cloudem počítat dynamiku proudů lidí a následně přizpůsobí nabídku přepravních služeb nejen z hlediska komfortu, ale také podle zdravotní bezpečnosti.

Personal healthcare

Současná krize potvrzuje správnost koncepce přesunu neakutní lékařské péče do domácího prostředí a možnost sledovat diagnostické prostředky na dálku. Jakýkoli přístroj, který odečte pacientova data, odešle je lékaři a ten rozhodne o nutnosti návštěvy, je lepší a levnější než trvalá péče nebo zbytečná návštěva lékařského zařízení. Je nesporné, že dálková medicína by v současné situaci zjednodušila práci specialistů i život pacientů.
Poučení z koronaviru zvýrazní potenciál dalšího segmentu: jednoduché senzory a testery, které umožní několik dnů nebo týdnů sledovat vybrané diagnostické veličiny u jednotlivce. Od prosté teploty, tepu, dechové frekvence, krevního tlaku až po elektrochemické senzory na kůži, pro analýzu slin a podobně. Tyto testery za předpokladu akceptovatelné ceny a skladovatelnosti bude mít zdravotnictví v zásobě a bude je možné využít ihned v počtech tisíců a desetitisíců kusů. Otázka skladovatelnosti se týká jak senzorů (elektrochemické díly mají často omezenou životnost/přesnost), tak zařízení. Před bateriemi bude mít pravděpodobně přednost energy harvesting.

Poptávka po těchto technologiích poroste také v u služeb pro seniory. Dosud opomíjený segment dostane prioritu. Služby, které nabídnou seniorům jasný podpůrný program, porostou. Technologie přitom již existují, jde o to, jak služby zajímavě spojit pro specifickou cílovou skupinu. Chytré senzory přitom zajistí monitoring bez ztráty soukromí, ale také bez toho, aby narušovaly běžný život uživatelů.

Smart building - Healthy building

Zdravotní bezpečnost osob a riziko nákazy se vedle kvality vzduchu stane součástí zařízení budov. Do klimatizací tak v širší míře vstoupí analyzátory bakterií a virů, skenery budou upozorňovat na anomálie ve zdraví osob (teplota, zabarvení očí nebo vlhkost pokožky). Ačkoli to může znít jako nepředstavitelné, tato poptávka vznikne a bude široce akceptována, zejména u kancelářských komplexů. Vedle energetického štítku a ukazatelů komfortu se koncepce zdravých budov stane součástí odpovědnosti firem vůči zaměstnancům. Prostředky pro "zdravotní scan" príchozích se stanou samozřejmou součástí nemocnic, center pro seniory a možná i škol a univerzit.  Vedle fyzické bezpečnosti se technologie bude zabývat eliminací bakteriálních a virových rizik.

Průmyslová automatizace

Již pro letošní ročník veletrhu Hannover Messe měla být jedním z témat digitalizace průmyslu nebo aditivní výroba. Průmyslové firmy jsou si vědomy, že velkosériová výroba dosáhla svých limitů. Jednak proto, že automobilový průmysl již svého vrcholu z hlediska produkce dosáhl a také proto, jak je tato metoda výroby závislá na logistice. Společenské změny již několik let stěhují výrobu komponent do větších vzdáleností a jistota in time dodávek klesá. Se vzrůstající dopravní vzdáleností roste i uhlíková stopa výrobku. To je nutné změnit. Výrobní závody se musí stát flexibilními a připravit na menší série různých výrobků. Tomu má pomoci i aditivní výroba, kdy zjednodušeně řečeno 3D tiskárna vyrobí cokoli a změna výroby zabere jednotky minut.    

Všechny uvedené aplikace od zdravotnictví až po průmysl mají společné jmenovatele:

  • IoT a průmyslový IIoT
  • Nové služby mobilních sítí 5G
  • Analytiku dat senzorů
  • Multiplikované chytré senzory s umělou inteligencí
  • Nové materiály s integrovanou senzorikou
  • Robotické aplikace 

Zkušenosti z IoT, kdy se po velkých očekáváních dostavilo ochlazení poptávky, ukazují, že není na co čekat. Vývojáři, kteří budou mít náskok v senzorice, dokážou nejrychleji oslovit majitele byznys modelů. Počet prodaných zařízení v tomto případě není relevantní, důležité je zvládnutí primární technologie a schopnost přizpůsobit aplikaci konkrétnímu požadavku. 

Téma změn technologií je velmi otevřené. Určitě budeme sledovat, které trendy z minulých let se v nové situaci dostanou do popředí, které se stanou jen historií a jaké nové požadavky vzniknou.    

Hodnocení článku: