Jste zde

Tři akvizice rozšíří portfolio i vývojový potenciál ABB

Výzkum a vývoj v oblastech AI, průmyslového internetu věcí (IoT) a strojového vidění, navigační technologie založené na umělé inteligenci pro autonomí roboty i optické senzory pro kvalitu vody – to jsou oblasti zájmu, do kterých ABB investovala na začátku roku 2024.

Akvizice firem velkými hráči obvykle zaplňují nějakou mezeru ve vlastním portfoliu, zákaznickém segmentu nebo jen zvyšují podíl na trhu převzetím konkurence. Ani jeden z těchto příkladů přesně nesedí na poslední kroky ABB. Ta v krátkém čase oznámila hned tři akvizice firem z různých oborů.

Jednou z nich je kanadský Real Tech, který ABB  přinese patentovaná řešení, která pokrývají celý digitální hodnotový řetězec pro monitorování kvality vody se zaměřením na tvorbu a analýzu dat. Touto akvizicí ABB posílí své zastoupení v segmentu vodního hospodářství a doplňuje své portfolio o  technologii optických senzorů, která je v éře inteligentních řešení pro hospodaření s vodou naprosto nezbytná. Na rozdíl od tradičního měření kvality vody, které může představovat časově náročný proces, umožňuje portfolio výrobků společnosti Real Tech kritická měření v reálném čase, a tím i lepší kontrolu všech procesů a nepřetržité zajišťování kvality vody. Senzory využívají měřící techniky na základě spektrofotometrie a fluorescence, takže se testování přesouvá z laboratoří přímo do provozu a lze je provádět v reálném čase. Nabídku služeb doplňuje Liquid AI, patentovaná softwarová platforma využívající umělou inteligenci, která  představuje snadný a přesný způsob, jak analyzovat data získaná ze senzorů Real Tech.

Z oblasti mobilní robotiky s umělou inteligencí je švýcarský start-up Sevensense, který si získal pozornost díky navigační technologii, založené na umělé inteligenci, která umožňuje nejvyšší úroveň rychlosti, přesnosti a autonomie mobilních robotů, což je jeden z nejrychleji rostoucích trhů robotiky. Sevensense byla založena v roce 2018 jako spin-off švýcarské technické univerzity ETH Curych a je tedy celkem logické, že univerzita také hledala silného kupce. Technologie Visual SLAM skenuje určitou část budovy a jednotky společně vytvářejí kompletní mapu pracovního prostoru, která jim umožňuje autonomně se pohybovat v dynamickém a proměnlivém prostředí.“

Úplně jiný cíl sleduje akvizice firmy MeshMind z Bosny, která zamíří pod křídla dceřinné B&R. Ta bude sloužit jako nové R&D centrum s cílem urychlit rozvoj řešení založených na AI v rámci divize průmyslové automatizace ABB (B&R) zaměřených na obory jako jsou logistika a výroba. Touto akvizicí ABB urychlí rozvoj řešení založených na AI a softwaru. Automatizaci tak bude možné lépe adaptovat a stane se i přístupnější, takže umožní podnikům všech velikostí docílit větší pružnosti a odolnosti. Integrace přibližně 50 zaměstnanců firmy Meshmind rozšíří spolupráci s týmy B&R v oblasti výzkumu a vývoje zahrnující systémy strojového vidění s hlubokým učením, inženýrské nástroje podporované AI, a vývoj aplikací IoT.

www.abb.cz
https://meshmind.io/
https://www.sevensense.ai/
https://realtechwater.com/

Hodnocení článku: