Jste zde

Výzkumné centrum informatiky ČVUT se zaměří na umělou inteligenci

Podzemí historické budovy Fakulty elektrotechnické ČVUT na Karlově náměstí v Praze skrývá počítačový klastr pro výzkum v oblasti umělé inteligence.

Centrum excelentního výzkumu v informatice RCI se zaměřuje na výzkum v mezinárodním měřítku a spolupráci mezi základním a aplikovaným výzkumem. Provoz RCI je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Excelentní výzkum s celkovým rozpočtem 580 milionů korun.
Díky dotaci, jejímž poskytovatelem je MŠMT, bylo možné vybudovat počítačový klastr pro výzkum v oblasti umělé inteligence, který je svým výkonem v tomto ohledu nejlepším v celé ČR. Na rok 2022 centrum plánuje navazující rozšíření celého zařízení. Vyjímečná není jen samotná technologie, ale zejména její plánované využití pro společný výzkum napříč celou univerzitou.  Ten se má zaměřit na strojové učení, umělou inteligenci, teoretickou informatiku, bioinformatiku a související problematiku vysoce výkonných výpočtů, velkých dat, kyberbezpečnosti nebo počítačové grafiky.

I výzkumné týmy Fakulty informačních technologií vítají pořízení tohoto výkonného klastru, který na ČVUT již několik let chyběl. Výzkum a experimentální vývoj vysoce výkonných a škálovatelných algoritmů probíhá třífázově. Nejdříve na osobních počítačích pro malé instance dat, pak je třeba ověřit korektnost a škálovatelnost algoritmů na dostatečně velkém klastru a následně vyhodnocení efektivnosti a škálovatelnosti na těch největších světových superpočítačích. Špičková architektura nově instalovaného RCI klastru umožní výzkumníkům efektivně zvládnout tuto druhou fázi vývoje vysoce škálovatelných algoritmů.

Vědci z RCI budou moci v plné šíři provádět základní výzkum metod hlubokého učení, které je klíčové pro umělou inteligenci, např. pro aplikace v robotice, bioinformatice, vývoji aplikací pro počítačovou bezpečnost nebo řízení autonomních aut. A v těchto oblastech teď díky projektu RCI bude Česká republika moci konkurovat i zahraničním univerzitám a centrům excelence.

Více informací o projektu najdete na http://www.rci.cvut.cz/.

 

Hodnocení článku: