Jste zde

Zigbee překračuje vlastní stín a atakuje IoT

Zigbee PRO 2017 vstupuje do pásma 800 a 900 MHz a předpokládá přitom duální provoz zařízení v sub gigahertzovém pásmu i v tradičním 2,4 GHz. Díky propracované bezpečnosti a mesh funkcionalitě tak jistě přidělá vrásky konkurentům v oblasti IoT.

O standardu Zigbee se v souvislosti s IoT hovoří již od začátku. Reprezentuje jeden ze standardů bezdrátové komunikace s dobře propracovanými protokoly, bezpečností a funkcionalitou mesh sítě. To, co vzbuzovalo pochybnosti bylo frekvenční pásmo – ve 2,4 GHz je již poněkud těsno a současný vývoj rádiových sítí toto pásmo již přeskakuje, jako nezajímavé. V druhé polovině června přišlo to, o čem se v kuloárech hovoří již několik měsíců. Zigbee PRO 2017 vstupuje do pásem 800 a 900 MHz, zároveň setrvává v pásmu 2,4 GHz. Specifikace počítá s tím, že mesh síť bude pracovat v obou pásmech současně, tedy podle potřeby zařízení.

Kromě toho, že Zigbee tak má jednu funkci jako první na světě, je to zajímavé z pohledu aplikací. Veřejné budovy, chytrá města, domácnosti nebo byznys parky jsou pro bezdrátové sítě specifická prostředí. Možnost kombinovat dlouhý dosah sub gigahertzové sítě s dobrým a levným pokrytím budov přes 2,4GHz bude jistě výhodné pro řadu projektů. To Zigbee aliance dokumentuje jedním z největších. Zigbee PRO bude využito pro projekt smart meteringu ve Velké Británii. Chytrými měřidly bude do roku 2020 osazeno 30 milionů domů s výhledem úspory až 15 miliard USD ročně. Právě požadavek úřadu pro Energii a změnu klimatu (Department of Energy & Climate Change) na elektroměry a plynoměry pro tento projekt byl jedním z impulsů vzniku specifikace Zigbee PRO 2017. Projekt předpokládá, že v jednom domě bude osazeno průměrně 5 nodů. Členové Zigbee aliance proto nyní pracují na vývoji potřebných zařízení.

Zajímavý je i výhled pro trh spotřební elektroniky. Park Associates předpokládá, že v roce 2020 bude v USA prodáno přes 442 milionů zařízení s bezdrátovou konektivitou pro zábavu, sport, zdraví nebo smart home apliace.

www.zigbee.org

 

Hodnocení článku: