Jste zde

Jak šel čas s produkty HW group: 20 let vývoje a výroby

Závazek HW group vyvíjet vysoce kvalitní produkty, zařízení, senzory a software s dlouhou životností je po 20 letech stejný jako v začátcích firmy. Jednou ze základních hodnot HW group je pravidlo 30+30 minut.

Pravidlo 30+30 minut znamená, že uživatel potřebuje maximálně 30 minut na instalaci našich produktů (zapojení senzorů) a k tomu nejvýše 30 minut na nastavení základní funkcionality (nastavení zařízení). A to samozřejmě při zachování dlouhodobé spolehlivosti produktů.
Dlouhá životnost a dlouhodobá spolehlivost je součástí DNA HW group a má zásadní význam – řada produktů je stále v provozu a poskytuje kritický business monitoring i po 5, 10, 15 a v některých případech i 20 letech.
Všechny produkty HW group navíc sdílíí stejnou filozofii, což znamená, že projektový integrátor nebo koncový uživatel se nemusí starat o složité problémy s kompatibilitou. A můžete si být jisti, že varovná zpráva projde. Tímto článkem chceme ilustrovat vývoj produktů HW group, od prvních vývojových kitů až po letmý pohled na vývoj v roce 2024 a dále.

Charon1

Počátek roku 2000

Prvním skutečným produktem společnosti byla první generace modulu Charon - stavebnice vyvinuté ve vlastní režii. Jednalo se o přelomový produkt,  o ethernetové (TCP-IP) rozhraní pro použití s tehdy běžným RS-232 nebo jednoduše "sériovým portem".

„To vše bylo možné díky tomu, že náš kolega napsal v assembleru něco, čemu jsme tehdy říkali TCP stack. Samozřejmě to nebyl TCP stack, jak bychom to nazvali dnes, jednoduše proto, že procesor, který jsme používali (AT89c51RD2), byl poměrně starý a neměl zabudovaný stack. V té době bylo velmi obtížné programovat logiku na těchto procesorech, protože neměly žádný způsob, jak volat dílčí procedury. Tento procesor byl tedy omezen v aplikacích, kde jste potřebovali přepínat procesy. Výhodou však bylo, že toto konkrétní jádro x51 bylo v komunitě embedded velmi populární,“ říká Jan Řehák, zakladatel HW group.

Charon1 development kit

Poseidon 1250

2005

První zařízení HW group na úrovni průmyslových a datových center.
Jak jsme zmínili v prvním článku, na CEBITu se stala objevná věc – lidé za námi přišli a řekli, že to, co potřebují, je zlomek toho, co je aktuálně na trhu. Menší, levnější, soustředěnější. To byl inženýrský úvod do tržní reality.
Tehdy jsme začali pozorovat segmentaci trhu: stejný produkt v různých verzích pro mírně odlišné aplikace. A tak jsme pokračovali.

Poseidon 3266 a Poseidon 3268

2007 - 2009

Po veletrhu CEBIT 2006 bylo vyvinuto zařízení Poseidon 3266 / 3268 - první dva modely, které tuto filozofii přijaly. Následovaly další 4 jednotky série Poseidon, z nichž každá se mírně liší v tom, co umí a kolik stojí.

Poseidon 2250 přišel o něco později - v roce 2009 s GSM modemem pro odesílání SMS zpráv.

Rodina Damocles

 

Řada monitorovacích zařízení Damocles se zrodila přibližně ve stejné době (2008) jako reakce na poptávku trhu po specifičtějším řešení pro někoho, kdo nepotřebuje senzory, ale pouze detektory. V té době jsme však nemohli nabídnout nic mezi "potřebujeme hodně vstupů a výstupů a možná pár senzorů" a "máme hodně senzorů a potřebujeme pár výstupů".

HWg-STE

Původní HWg-STE, nejmenší a nejlevnější jednotka, byla poprvé vyrobena v roce 2008 jako reakce na poptávku zákazníků po menším řešení, které by dokázalo monitorovat jeden nebo dva parametry na vzdáleném místě. Tento model vydržel v sériové výrobě neuvěřitelných 15 let.

HWg-Tg11 - první GSM/GPRS dohled v letech 2008-2009. Později se vyvinul do GSM a LTE zařízení Ares 10 pro vzdálené monitorování, nyní Ares 12.

Ares 12

roce 2010 navštívil  Jan Řehák Island. Všiml si, že na Islandu existuje velmi specifický případ potřeby vzdáleného monitorování při absenci sítě LAN. To byl důvod, proč HW group vytvořil svůj první produkt Ares, který dokázal poslat SMS nebo e-mailové upozornění, ale jeho hlavní vlastností byla mobilní dostupnost. Pro HW group Ares ohromně urychlil vývoj technologie SensDesk.

2011-2012

WLD

Systém WLD je produkt, na který je HW group velmi hrdý, protože vytvořit dobré a spolehlivé srdce takového systému - snímací kabel - je ve skutečnosti velmi náročný úkol. V průběhu let jich v HW group otestovali tolik, až jsme nakonec dospěli k současnému řešení. Specifikem  je v tomto konkrétním případě fakt, že jednotka je určena pro monitoring úniků hlavně uvnitř budovy a ne podél ropovodu nebo plynovodu, kde je opravdu nutné vědět, v jaké vzdálenosti k úniku došlo.
To je důvod, proč je kabel jiný - lze jej ohýbat, mačkat, aniž by způsoboval falešné poplachy, lze jej pokládat například na kovovou podlahu, což umožňuje instalaci systému WLD po položení všech podlah atd. Je to opravdu tak univerzální, jak jen řešení může být.

2010

HWg - PWR

Otcem rodiny přístrojů PWR je technický ředitel HW group Vít Olmr. Byl to právě on, kdo přišel s téměř kompletním produktem zaměřeným na propojení elektroměrů, vodoměrů, plynoměrů, kalorimetrů a dalších měřidel prostřednictvím tehdy relativně nového protokolu Mbus. Kombinuje snadnou instalaci, která je charakteristická pro všechna zařízení HW group, s extrémní univerzálností měřičů na bázi Mbus.

2013

STE2

Série STE2 byla uvedena na trh v roce 2013 a její vývoj řídil tandem David Šmíd a Petr Lukáš. Zařízení řady STE2 se rychle stala jedním z nejoblíbenějších produktů HW group a inspirací pro další vývoj menších zařízení s užším uplatněním.

2021

Řada SD a NB

Součástí koncepce portálu SensDesk  byla také menší, jednoúčelová zařízení, která by umožnila oživení zařízení online s pomocí portálu. To byl základní kámen myšlenky, která  vedla k vytvoření dvou podobných, ale odlišných řad zařízení: rodin SD a NB. Tato zařízení si může nainstalovat a připojit téměř kdokoli a ořivit je prostřednictvím portálu - nemají vlastní webový server. Monitoring nebo aktualizaci si zajišťují až po registraci na technologickém portálu SensDesk.
Řada NB vycházela z teze mobilních operátorů, kteří tvrdili, že standard úzkopásmové sítě IoT bude rychle přijat v celé Evropě, což se zatím nestalo.

Hrubý odhad, kolik produktů HW group je v současné době nasazeno:

  • 70 000 zařízení řady STE a STE2 (agregované)
  • 30 000 zařízení Poseidon (agregované)
  • 150 000 senzorů

2024

Nová řada našich produktů se bude jmenovat "Perseus".

V budoucnu Perseus nahradí řadu stávajících produktů, protože to umožní nová generace platformy s novými funkcemi. HW group bude pokračovat ve výrobě, dodávkách a podpoře stávajících produktů.

Spolu s uvedením řady Perseus jako produktu se stane další zajímavá věc – ve skupině HW vznikne předprodejní oddělení. Toto oddělení bude zodpovědné za přizpůsobení platformy pro daný projekt. Přizpůsobit lze celou řadu parametrů, například šablony pro čtení proměnných ze zařízení třetích stran, LUA skripty a různé typy virtuálních senzorů (nově jim říkáme měřiče) v rámci řady zařízení Perseus, stejně jako podpora LUA skriptů v technologii SensDesk. Díky této silné kombinaci bude možné dodat jakýkoli typ monitorovací sestavy  jako řešení na klíč určené pro konkrétní projekt.

Mezi další funkce patří:

  • Bude možné připojit zařízení třetích stran;
  • Služby jsou a budou součástí řešení;
  • LAN a LTE jsou dvě strany téže mince zvané komunikace.

Produktovou řadu Perseus vám představíme během roku 2024.

https://www.hw-group.com/

Hodnocení článku: