Jste zde

Propojování IT s automatizací zrychluje

MindSphere, Azure, AWS nebo Axoom – názvy, které dokládají, že propojení a spolupráce jsou rozhodujícími předpoklady nových obchodních modelů digitalizovaného průmyslu.

Vedle velkých firem v oblasti IT jako jsou Microsoft, SAP, IBM nebo Amazon Web Services začaly také průmyslové podniky prostřednictvím svých dceřiných společností nabízet digitální řešení a platformy. Švýcarský elektrotechnický koncern ABB a IBM například společně vyvíjejí průmyslové produkty, které využívají umělou inteligenci. Společnost Turck získala software společnosti Beck IPC, která se specializuje na internet věcí a jejím přáním je tímto způsobem posunout dál své cloudové služby. Jejím cílem je platforma sensor to cloud pro všechny oblasti průmyslu. Bosch a SAP v rámci strategického partnerství pro oblast internetu věcí a průmyslu 4.0 chtějí rozšířit spolupráci v oblasti cloudových technologií a softwarových řešení. Nový obchodní model připravují společnosti Festo a Huawei. Jde přitom o robotizaci jako službu, jejímž základem je přenos dat v reálném čase od robota do cloudu. VINCI Energies postaví na bázi platformy IoT Connuyun společnosti KUKA, specialisty na roboty, řešení průmyslu 4.0 od koncepce až po systémovou integraci. Přitom jde především o to, uspokojit rostoucí potřebu výrobních podniků v oblasti optimalizace procesů pomocí dat. Úzká spolupráce probíhá také mezi skupinou IFM a společností SAP. Zahrnuje jak bezpečnou výměnu dat mezi senzory a cloudovou platformou SAP, tak i další vývojové projekty v oblasti cloudové správy velkých senzorových sítí a sítí aktérů.

Vedle propojení a spolupráce je dalším heslem otevřenost. MindSphere je otevřený cloudový operační systém společnosti Siemens pro internet věcí. Také Axoom je otevřená digitální obchodní platforma pro průmysl 4.0 ve výrobě. Její hlavní součástí je propojení strojů, softwaru a procesů s člověkem jako rozhodujícím faktorem.

 Integrated Industry – Connect & Collaborate na HANNOVER MESSE 2018

V  halách vymezených pro IAMD - Integrated Automation, Motion & Drives - a na digitální továrnu - Digital Factory - firmy předvedou, jaké změny v současnosti u nich probíhají a jaká nová řešení a obchodní modely vznikají spojením informačních technologií a integrované automatizace. Podle Arno Reicha , ředitele sektorů IAMD a Digital Factory v týmu veletržní správy HANNOVER MESSE, firmy v oborech IT a automatizace táhnou za jeden provaz a nelze na ně už nahlížet odděleně: Výrobci automatizační techniky nyní disponují velkou softwarovou kompetencí a zhodnocují své produkty a služby prostřednictvím digitálních technologií. Koncerny se zaměřením na IT a internet věcí se nyní soustředí na průmysl, přizpůsobují svou dosavadní nabídku pod heslem platformové ekonomiky a nacházejí v průmyslu velmi atraktivní aplikační prostředí.

Podle německé asociace strojírenského průmyslu VDMA digitalizace působí jako motor průmyslu. Studie VDMA obsahují údaje o rychle rostoucím významu apps, big data analytics nebo digitálních platforem. Kromě toho asi 20 % firem v sektoru strojírenství plánuje vyčlenění digitálního obchodu do vlastních dceřiných společností.

„Zažíváme nyní radikální průlom,“ říká Rainer Glatz, jednatel odborných svazů elektrotechnické automatizace, softwaru a digitalizace při VDMA. „Několik let musely digitalizační technologie jako PLM, MES nebo CRM bojovat s předsudkem, že zvyšují především náklady. To se nyní mění. Digitalizace je stále více považována za motor nových obchodních modelů a obratu navíc. “

HANNOVER MESSE – Get new technology first!

HANNOVER MESSE je přední světový průmyslový veletrh. Svými zvýrazněnými tématy „Integrated Industry“ a „Integrated Energy“ je globální platformou průmyslu 4.0. Příští veletrh se koná 23. - 27. dubna 2018 v Hannoveru. Pět souběžných veletrhů podrobně představí digitalizaci výroby a energetické systémy. Jsou to veletrhy Integrated Automation, Motion & Drives, Digital Factory, Energy, Industrial Supply a Research & Technology. Na hannoverském výstavišti proběhne souběžně s veletrhem Hannover Messe veletrh CeMAT, přední světový veletrh pro intralogistiku a supply chain management. Partnerskou zemí veletrhu HANNOVER MESSE 2018 je Mexiko.

Hannover Messe 2018 - bezplatné vstupenky pro čtenáře HW.cz

www.hannovermesse.de

Hodnocení článku: