Jste zde

Umělá inteligence posouvá ekosystémy internetu věcí

Nový výzkum na téma internetu věcí potvrzuje silné přijetí umělé inteligence (AI) v zařízeních IoT a současně přináší nové poznatky o klíčových trzích, nástrojích a obavách konstruktérů pracujících v IoT.

Příležitostí v rámci internetu věcí a umělé inteligence neustále přibývá, čemuž napomáhá přístup k rostoucímu počtu hardwarových a softwarových řešení, která umožňují vývojářům uvádět produkty na trh rychleji než kdykoli předtím, aniž by museli disponovat specializovanými odbornými znalostmi. Tím se IoT otevírá novým účastníkům na trhu a poskytuje více vývojářům prostor na inovace pro zkvalitnění životů.  Společnost Farnell poskytuje přístup k široké škále vývojových nástrojů pro IoT a AI, které zajišťují běžně dostupná řešení společných problémů.

AIoT je objevující se trend, který demonstruje začátek procesu budování skutečného ekosystému Internetu věcí. Studie (uk.farnell.com/global-iot-survey-2019) ukázala, že téměř polovina (49 %) respondentů již používá AI ve svých aplikacích IoT. 28 % respondentů ji potom používá v rámci nejpoužívanější technologie strojového učení (ML) a 19 % nakonec používá cloud-based AI. Toto přijetí umělé inteligence v rámci návrhu IoT se pojí s rostoucími ambicemi vést vývoj IoT a narůstajícím počtem respondentů, kteří se považují za inovátory. Někteří konstruktéři (51 %) však očividně stále váhají s přijetím umělé inteligence v důsledku toho, že je pro ně tato technologie nová, nebo proto, že vyžadují specializované odborné znalosti o tom, jak implementovat umělou inteligenci do aplikací internetu věcí.

Spojení AI a IoT nutně vede k preferenci širokopásmového připojení (WiFi nebo LTE). 

Jiné výsledky druhé studie Global IoT Survey společnosti Farnell ukazují, že největší obavy konstruktérů při implementaci IoT i nadále souvisí se zabezpečením. Přestože 40 % respondentů považovalo v roce 2018 zabezpečení za svoji největší obavu (a toto číslo se v roce 2019 snížilo na 35 %), pořád je ve srovnání s konektivitou a interoperabilitou vnímáno jako problematičtější v důsledku shromažďování údajů od „věcí“ (strojů) a od lidí, které mohou být velmi citlivé a osobní. Podniky, které zahajují nové projekty IoT, považují zabezpečení IoT za nejvyšší prioritu a implementují hardwarové a softwarové zabezpečení k ochraně před jakýmikoli hrozbami. Vlastnictví shromážděných údajů je dalším důležitým aspektem zabezpečení, přičemž 70 % respondentů chce raději vlastnit údaje shromážděné okrajovým zařízením, než aby je vlastnil poskytovatel řešení IoT.  

Studie také ukazuje, že ačkoli je mnoho konstruktérů (46 %), kteří stále raději sami navrhují kompletní zabezpečení a řešení typu edge-to-cloud, míra otevřenosti vůči zapojení řešení production ready, jako jsou SmartEdge Agile, SmartEdge IIoT Gateway, které nabízejí kompletní end-to-end řešení IoT, se zvýšila. O 12 % více respondentů potvrdilo (ve srovnání s rokem 2018), že v roce 2019 budou uvažovat o zařízeních třetích stran, zejména pokud disponují pouze omezenou interní odbornou znalostí nebo pokud je doba pro uvedení na trh kritická. 

Klíčový trend loňských výsledků studie pokračoval i v roce 2019 a tyto výsledky naznačují, že rostoucí škála hardwaru, který je k dispozici na podporu vývoje IoT, stále přináší nové příležitosti. Více respondentů než kdy jindy spatřuje inovace přicházející ze startupů (33 %, dříve 26 %), které těží z široké dostupnosti modulárních řešení a stolních počítačů dostupných na trhu. V roce 2018 se počet respondentů používajících běžně dostupný hardware rovněž zvýšil z 50 % na 54 %.

Navzdory rychlému zapojení chytrých zařízení, jako jsou Amazon Alexa a Google Home, do každodenního života, což svědčí o rozsáhlém přijetí IoT ve spotřebitelském prostoru, jsme v roce 2019 zaznamenali mírný posun v zaměření směrem od domácí automatizace, který se projevil tak, že se počet respondentů považující domácí automatizaci za oblast, kde se IoT během následujících 5 let nejvíce uplatní, snížil z 27 % na 22 %. Průmyslová automatizace a inteligentní města dosáhly procentuálního navýšení (22 % a 16 %) na základě rostoucího chápání významu dat IoT pro provoz (nárůst ze 44 % v roce 2018 na 50 % v roce 2019). Tento trend je patrný v průmyslu, kde stále více výrobních zařízení v robotické výrobě přechází na plnou automatizaci nebo poloautomatizaci a zvyšuje investice do prediktivní údržby, aby se snížily prostoje výroby.

Studie byla provedena v období od září do prosince 2019 a zapojilo se do ní 2015 respondentů ze 67 zemí v Evropě, Severní Americe a v Asii a Oceánii. Na otázky odpovídali převážně konstruktéři pracující na řešeních IoT (59 %), kupující komponentů vztahujících se k řešením IoT, kutilové a výrobci.

Společnost Farnell poskytuje širokou škálu produktů a podpůrných materiálů, které vývojářům pomáhají navrhovat řešení IoT a integrovat umělou inteligenci. Výrobky jsou k dispozici od předních výrobců, jako jsou Raspberry Pi, Arduino a Beagleboard. IoT hub a stránky AI společnosti Farnell také poskytují přístup k nejnovějším produktům pro vývoj, poznatkům a bílým knihám za účelem podpory návrhového vývoje. Čtenáři si mohou prohlédnout infografiku se všemi výsledky studie Farnell Global IoT Survey u společnosti Farnell

Hodnocení článku: