Jste zde

Pokroky AgTech podporují inovace v zemědělství

Pokroky v oblasti zemědělských technologií (AgTech) jsou odpovědné za inteligentnější sklizeň, elektrifikaci zařízení a lepší sběr dat za účelem přijímání informovanějších rozhodnutí. Díky pokroku v globálním připojení se navíc zvýšila rychlost datové komunikace, a to i v extrémně venkovských nebo vysoko položených lokalitách, kde se farmy často nacházejí.

Ačkoli zemědělství je patrně jednou z nejstarších profesí na světě, zemědělská technika se rychle mění. Farmy po celém světě již dávno neodpovídají stereotypní venkovské kultuře s jednou farmářskou rodinou, která zvládá většinu denních prací ručně a žije mimo síť bez telefonu, kabelu nebo přístupu k internetu.
Moderní zemědělci dnes stále častěji využívají zemědělské technologie, které jim pomáhají držet krok s celosvětovou poptávkou po potravinách. Práce v zemědělství se stala složitější a náročnější v důsledku celé řady faktorů, od klimatických změn přes nedostatek pracovních sil, rostoucí náklady, pokles zájmu o zemědělskou kariéru a další.
Pokroky v oblasti zemědělských technologií jsou odpovědné za inteligentnější sklizeň, elektrifikaci zařízení a lepší sběr dat za účelem přijímání informovanějších rozhodnutí. Díky pokroku v globálním připojení se navíc zvýšila rychlost datové komunikace, a to i v extrémně venkovských nebo vysoko položených lokalitách, kde se farmy často nacházejí.

Jedním z řešení AgTech, které nabírá na obrátkách, je precizní zemědělství, jež se ve velké míře spoléhá na technologie pro přesnější a efektivnější plnění zemědělských úkolů, ať se již jedná o kontrolu plevele a škůdců, sledování hospodářských zvířat, údržbu zařízení nebo ochranu zdraví půdy.Zemědělství vyžaduje velké množství energie a zdrojů. Cílem precizního zemědělství je tuto energii a zdroje využívat účinněji pro dobro všech. Moderní farmy spoléhají na technologie, aby umění hospodaření pozdvihly pomocí automatizovaných a udržitelných řešení.

Technologie podporuje evoluci

Rostoucí množství technologií na farmách se datuje do 80. a 90. let 20. století. V tomto období se zvýšila veřejná kontrola nad používáním pesticidů a chemických látek v zemědělství a pokrok v technologii GPS vedl k její instalaci do traktorů a kombajnů.V následujících desetiletích se řešení konektivity neustále zdokonalovala a umožňovala rychlejší přenos dat pro cloudový i edge computing po celém světě. V posledních letech dále došlo k urychlení možností autonomních řešení, například zlepšení zpracování optiky, rozvoj umělé inteligence a zavedení polovodičové technologie LiDAR. To vše přispívá k pokroku v přesném zemědělství.Aby mohlo precizní zemědělství plně využít svůj potenciál, potřebuje robustní základ, což často znamená hlubokou zásobu datových bodů. Tato data jsou shromažďována a měřena pomocí široké škály hardwarových a softwarových řešení.

Senzory dnes patří k nejpoužívanějším hardwarovým řešením na farmě - mají zásadní význam pro shromažďování dat pro rozhodování. Tyto senzory jsou mimořádně robustní a odolávají mnoha vlivům prostředí, jako jsou vysoké a nízké teploty, extrémní počasí, působení chemikálií, nečistoty, vibrace, zvířata a mnoho dalších.

Zdokonalená technologie senzorů vede v konečném důsledku k lepším a přesnějším výsledkům pro zemědělce, včetně lepšího umístění a monitorování zařízení.

Senzory používané ve většině zemědělských zařízení jsou proto navrženy nejen s ohledem na běžné opotřebení, ale z hlediska konstrukce zařízení jsou obvykle dobře chráněny a ukryty na těžko přístupných místech.  
Senzory používané v technologiích AgTech mají tendenci vybočovat z trendu „miniaturizace“, který je patrný u komponent mnoha jiných kategorií. Vzhledem k tomu, že se instalují do velkých zemědělských zařízení, je obvykle k dispozici více prostoru pro jejich umístění vedle jiné elektroniky nebo pro instalaci přídavné ochrany uvnitř jednotky.
Zdokonalená senzorová technologie vede v konečném důsledku k lepším a přesnějším výsledkům pro zemědělce, jako jsou lepší umístění a monitorování zařízení, lepší detekce vlhkosti a slunečního záření, vyšší komfort pro řidiče a cestující a mnoho dalšího.

Čerpání benefitů

Vzhledem k tomu, že na zemědělcích a jimi produkovaných potravinách závisí životy miliard lidí, jde o hodně a dnešní zemědělství nedává prostor k chybám. Celosvětová poptávka po potravinách roste, protože světová populace se zvyšuje a dostupná orná půda se v důsledku změny klimatu zmenšuje. Znamená to, že zemědělci musejí zvyšovat výnosy a zároveň zavádět škálovatelné a udržitelné zemědělské techniky.

Některé z nejčastěji používaných aplikací přesných technologií AgTech na farmách zahrnují:

  • Zdraví půdy: mapování a monitorování polí pro optimální aplikaci živin, pesticidů nebo zavlažování.
  • Správa hospodářských zvířat: sledování chování a zdraví zvířat; automatizované systémy krmení nebo dojení pro zvýšení produktivity.
  • Monitorování plodin: sklizeň a pletí pomocí počítačového vidění, které zajišťuje, aby plodiny byly v ideálním stavu pro sklizeň, nebo se zaměřuje pouze na škodlivé plevele pomocí pesticidních postřikovačů; a také využití dronů a satelitů pro sběr leteckých dat.
  • Údržba zařízení: sledování stavu vozidel a zařízení; upozorňování na problémy a díly vyžadující výměnu, aby se předešlo nákladným poruchám.

S dalším rozšiřováním a vývojem technologií směrem k přesnosti a přizpůsobivosti budou zemědělci sklízet odměny v podobě zvýšené produktivity půdy nebo hospodářských zvířat, menší závislosti na ruční práci a personálu, jakož i pozitivních dopadů na životní prostředí díky používání menšího množství vstupů.

Senzory patří k nejpoužívanějším hardwarovým řešením na farmě - jsou nezbytné pro sběr dat, která slouží jako podklad pro rozhodování.

Budoucnost technologií AgTech

Moderní zemědělství má za úkol vyrábět více potravin a zároveň snižovat dopady na životní prostředí a vypořádat se s nedostatkem pracovních sil. Pokročilá technologická řešení mohou zemědělcům pomoci automatizovat kritické procesy, které jsou klíčové pro dosažení škálovatelnosti potřebné k uspokojení rostoucí poptávky.
Zavádění nových technologií může samozřejmě přinášet vlastní problémy. Mezi technologiemi a zemědělstvím tradičně existuje nesoulad. Aby bylo možné masově zavádět precizní zemědělství, musí být poskytovatelé technologií připraveni na snadné a nákladově efektivní škálování řešení po celém světě a řešení připojení se musí nadále zdokonalovat, aby umožňovala zpracování a analýzu v reálném čase. 

Dobrou zprávou je, že v odvětví, které již nyní často pracuje s minimálními maržemi, si zemědělci mohou nejen pořídit nové vybavení s funkcemi precizního zemědělství, ale také dovybavit stávající zařízení a získat tak nákladově efektivnější řešení. Technologie AgTech mohou také pomoci eliminovat nebo snížit náklady v mnoha oblastech, například nákupem menšího množství chemikálií a zamezením plýtvání, najímáním menšího množství lidské práce a snížením prostojů zařízení. Vzhledem k tomu, že stále více zemědělských provozů využívá technologie a automatizaci, společnosti jako Digi-Key zpřístupňují řešení konstruktérům vytvářejícím novou generaci technologií AgTech.
Technologie se budou i nadále rychle vyvíjet z generace na generaci a přizpůsobovat současným i budoucím potřebám, čímž se zvýší stupeň zavádění precizního zemědělství. Zaměřením se na zemědělské poznatky a automatizaci na úrovni provozu může svět nejen hospodařit lépe, ale také jinak.

Josh Mickolio je manažer rozvoje obchodu s dodavateli v oblasti bezdrátových sítí a IoT ve společnosti Digi-Key. Společnost Digi-Key je čelním představitelem a trvalým inovátorem v oblasti vysoce kvalitní distribuce elektronických součástek a produktů automatizace po celém světě, přičemž dodává více než 15,3 milionů součástek od více než 2 900 kvalitních značkových výrobců. Zde můžete shlédnout 3. řadu video seriálu „Farm Different“ společnosti Digi-Key, který klade důraz na budoucnost zemědělství a inovace podporující příští generaci globální produkce potravin.

Hodnocení článku: