Jste zde

Digi-Key pomáhal při vývoji plicního ventilátoru

Jedním z mála pozitivních aspektů pandemie COVID-19 je to, že byl spouštěčem lékařské inovace po celém světě. Jednou z těchto inovací bylo vytvoření open source plicního ventilátoru s názvem Coventor, který vznikl spoluprací lékařů z University v Minesotě a několika dalších společností.

Velikost plicního ventilátoru Coventor je přibližně jako krabice od obuvi. Jeho vývoj byl rychlý a dokázal vyhovět obrovské poptávce, která vznikla při propuknutí pandemie COVID-19.

Když v nemocnicích docházejí automatické ventilátory lékařské třídy, musí nastoupit vyškolený personál, který provádí podporu dýchání ručně. Speciální Ambu vak se musí manuálně stlačovat a uvolňovat, a to není lehká práce. Dochází k fyzickému vyčerpání personálu. Coventor umožní vyškolené osobě monitorovat více než jednoho pacienta současně, a tím se potřebná zdravotní péče dostane k více pacientům.

Na začátku projektu se lékaři z University of Minnesota obrátili na inženýry Digi-Key o podporu a o dostupnost klíčových součástek. Digi-Key okamžitě zareagovalo a přiřadilo speciální tým, který pomohl s projektem záchrany života.

Tým inženýrů společnosti Digi-Key se zaměřil na identifikaci jednotlivých komponent a na problémy s dodavatelským řetězcem. U komponent, které měli dlouhou dobu dodání, museli nalézt adekvátní alternativu s mnohem kratším termínem. Na první pohled banální proces, ale například u kabelových sestav se podařilo doručit požadované komponenty do druhého dne. Tím vývoj celého plicního ventilátoru mohl pokračovat bez časové prodlevy, a to bylo klíčové pro získání potřebného povolení.

Díky této silné spolupráci je Coventor prvním plicním ventilátorem schváleným americkým úřadem pro potraviny a léčiva pro nouzové použití. Celý vývojový tým dbal na to, aby všechny komponenty tzv. open source. Tato podmínka je důležitá proto, aby jej výrobci po celém světě mohli rychle zkopírovat, vyrobit a dodat do příslušných zdravotních středisek.

Projekt Coventor není jediným projektem, ve kterém Digi-Key hrálo klíčovou roli v distribuci. Potřebné komponenty včas dodalo pro další zdravotnické prostředky používané v přední linii pro diagnostiku a ošetření pacientů s COVID-19 jako jsou bezkontaktní teploměry, bezdotykové dávkovače dezinfekce Purell a další.

Krize COVID-19 je pro lidi na celém světě velkou zkouškou. Navzdory obtížím je vidět, jak firmy napříč svým postavením spojili své síly, aby pomáhali v boji proti pandemii. Coventor je jedním z mnoha příkladů toho, jak velké společnosti jako je Digi-Key spolupracují s veřejnými i soukromými organizacemi po celém světě.

Arkadiusz Rataj je manažerem prodeje společnosti Digi-Key Electronics za regiony střední a východní Evropy a Turecka. Poskytuje zákazníkům a dodavatelským partnerům své 13 leté zkušenosti v elektronickém průmyslu. Digi-Key je jedním z největších distributorů elektronických komponentů na světě. Nabízí více než 8 milionů produktů, kde 1,8 milionu jsou skladem s dodáním do druhého dne. Jeho portfolio obsahuje produkty od více než 1 000 ověřených výrobců.

 

Příběh vývoje plicního ventilátoru naleznete ne adrese blogu How the university of minnesota and digi-key quickly designed ventilators for covid-19

Hodnocení článku: