Jste zde

Monitoring prostředí na platformě IQRF v reálném provozu

Monitoring prostředí je výhodný v nejrůznějších odvětvích a díky spolupráci členů IQRF Alliance se daří projekty realizovat rychle a efektivně.

Řada nových technologií - a o oboru IoT to platí zvlášť – v počátečních stádiích rozvoje prezentují slideshow, plné domečků, aut, vlaků, skleníků, parkovišť nebo odpadkových košů. Obvykle tyto obrázky nic neříkají o tom, zda jsou firmy schopné takové projekty zrealizovat, jak fungují ani jaký mají přínos nebo náklady. O to zajímavější je, když firmy představí realizované projekty, které běží. K tomuto kroku dospěla i IQRF Alliance, která vedle projektů pro technologii budov představila také několik úspěšných realizací z oblasti monitoringu prostředí.

Nový člen IQRF Alliance, České Radiokomunikace, kombinují mesh síť IQRF s vlastní sítí LoRaWAN .IoT Cloud platforma CRA díky svým integračním funkcím dokáže propojovat různé typy komunikačních prostředků, koncentruje všechna data do jednoho bezpečného místa a umožňuje tak vývojářům a uživatelům budovat a spravovat komplexní IoT architektury z jednoho místa.

V IQRF Alliance je také několik výrobců nabízejících senzory ovzduší, které dokáží monitorovat nejrůznější plyny a znečišťující látky, a mnoho členů tato zařízení dokáže integrovat, výsledky vizualizovat a obyvatele vhodným způsobem informovat. Oxid uhličitý se sice běžně vyskytuje v atmosféře, kterou dýcháme, ale ve vyšších koncentracích způsobuje únavu, ospalost, bolest hlavy, nesoustředěnost a další i horší následky. Proto je vhodné jeho koncentraci hlídat a nějakým vhodným způsobem indikovat, aby si lidé nezapomínali vyvětrat.

Nejen lidé ale potřebují hlídat své životní prostředí. Členové aliance vyřešili vážný problém, který nastával při chovu kuřat. Díky nedodržení kvality vody a vzduchu docházelo k výrazným ztrátám díky vysoké nemocnosti a úmrtnosti při jejich chovu. Spolupráce členů IQRF Alliance fungovala i v projektu, ve kterém se monitoruje teplota v ledničkách a mrazácích v nemocnici. Je důležité, aby léky a další uskladněný materiál, které se zde uchovávají, byly skladovány v předepsané teplotě. Je nutné, aby o tom byla vedena evidence a dalo se kdykoli dohledat, za jaké teploty k uskladnění docházelo.

Více se o realizovaných projektech dozvíte na IQRF Summitu.

Termín: 9. - 10. dubna 2019 
Místo: Clarion Congress Hotel Prague 
WWW: www.iqrfsummit.org

Hodnocení článku: