Jste zde

Češi vloni podali rekordní počet patentových přihlášek

Domácí přihlašovatelé v roce 2013 podali u Úřadu průmyslového vlastnictví 984 národních přihlášek vynálezů, což představuje třináctiprocentní meziroční nárůst a je to nejvíce za posledních 20 let. Zároveň roste počet tzv. PCT přihlášek, tedy přihlášek do zahraničí, kterých bylo podáno o 24 procent více než v roce 2012.
Nárůst počtu přihlášek vidí Úřad i v tom, že spustil informační kampaň „Patentuj“ (www.patentuj.cz). Svou komunikaci soustředil směrem k podnikům, výzkumným a vývojovým centrům, ke studentům a pracovníkům vysokých škol. Ve skladbě přihlašovatelů pak právě české univerzity zaujímají více než jednu čtvrtinu.
 
„Oproti roku 2012 jsme od vysokých škol zaznamenali 30 % nárůst přihlášek vynálezů a užitných vzorů,“ počítá Josef Kratochvíl, předseda Úřadu průmyslového vlastnictví. Podle jeho slov je nyní třeba soustředit se více na kvalitu přihlašovaných řešení, dbát, aby výzkum a vývoj začínal vždy od samé špice světového stavu techniky, vyhnout se vynalézání vynalezeného a své úsilí směřovat tam, kde nejsnáze nalezneme potencionální zájemce o naše produkty. S tím jde ruku v ruce též aktivní využívání informačních zdrojů, které máme zdarma k dispozici. „Jen tak můžeme pokročit na žebříčku konkurenceschopnosti a vytvářet nové pracovní příležitosti,“ tvrdí Kratochvíl.
 
Právě PCT přihlášky, které jsou podávány podle Smlouvy o patentové spolupráci, mohou být cestou, jak patent prodat či poskytnout licenci především zahraničním firmám. Atraktivita systému PCT totiž rok od roku roste. Dva největší hráči na trhu, USA a Čína, přitom v roce 2013 dosáhli zlomového bodu 200 tisíc podaných mezinárodních přihlášek.
 
Toto číslo dokazuje, že systém podle Smlouvy o patentové spolupráci přináší nové tržní možnosti a je pohonem stále více národních ekonomik. Úřad průmyslového vlastnictví proto na rok 2014 chystá kampaň „Patentuj!“ rozšířit o informace, jak na patentech nejlépe vydělat. Inspirací může být japonská společnost Panasonic, která vloni podala 2 881 přihlášek podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT), což ji vyneslo celosvětové prvenství, a neustále tak zvyšuje svou tržní hodnotu.
 
Podáním mezinárodní přihlášky podle Smlouvy o patentové spolupráci lze jedinou přihláškou podanou v Úřadu průmyslového vlastnictví (www.upv.cz, zdroj) získat ochranu ve 148 smluvních státech a čtyři regionální patenty (včetně evropského). Zdarma dostupná celosvětová databáze ESPACENET (www.espacenet.com), provozovaná Evropským patentovým úřadem, zase nabídne detailně propracovaná technická řešení, často včetně výkresové dokumentace. K dnešnímu dni jich je přes 80 milionů.

 
Hodnocení článku: