Jste zde

Jednodušší přístup k mezinárodní ochraně průmyslového vlastnictví

Od 1. července začne fungovat Visegrádský patentový institut. Ten zajistí mezinárodní patentovou rešerši téměř za polovinu ceny v porovnání s  Evropským patentovým úřadem. Celou agendu žadatel vyřídí na Úřadu průmyslového vlastnictví v češtině.

Visegrádský patentový institut (VPI) vznikl v prosinci loňského roku, kdy nabyla účinnosti Dohoda o VPI. Tato dohoda je výsledkem spolupráce národních úřadů průmyslového vlastnictví zemí Visegrádské čtyřky. VPI bude plnit úkoly orgánu pro mezinárodní rešerši a mezinárodní předběžný průzkum podle Smlouvy o patentové spolupráci.
V podobě VPI se uživatelům patentového systému v regionu, vynálezcům podnikům a výzkumným organizacím nabízí efektivní možnost získání zahraniční patentové ochrany. VPI tak výrazně přispěje k podpoře ochrany našich inovací v zahraničí. Významnou výhodou pro české přihlašovatele je fakt, že je možné komunikovat s VPI  v češtině. To při jednání s Evropským patentovým úřadem nelze.
VPI respektuje mezinárodní Smlouvu o patentové spolupráci (PCT). Ta umožňuje usilovat o zahraniční patentovou ochranu pro vynález současně ve více zemích. Doteď ji podepsalo 148 zemí včetně České republiky. Podání jedné přihlášky PCT, v jednom jazyce a s jednou sadou poplatků má právní účinnost ve všech smluvních zemích, navíc se tím výrazně snižují počáteční transakční náklady spojené s podáním samostatných přihlášek u jednotlivých patentových úřadů.
 
„Pouhým podáním této přihlášky se výrazně zvyšují šance, že vás v 30měsíční ochranné lhůtě, kdy máte na vaše technické řešení exkluzivitu, osloví potenciální investor nebo kupec. Firmy jsou často ochotny za nemalé sumy odkoupit řešení již ve fázi patentové přihlášky,“ dodává předseda ÚPV Kratochvíl s tím, že v zahraničí jde o standardní praxi.
 
Hodnocení článku: