Jste zde

Patent jako obchodní komodita? Ano, prodávejte licence

Proč dávat nová technická řešení zdarma k dispozici zahraničním firmám? Češi v uplynulém roce podali devět stovek patentových přihlášek. Ochrany se však většina dočká jen u nás doma.
Znalost patentových strategií a komerčního potenciálu patentu může zvýšit systematické vzdělávání. Téma duševního vlastnictví a jeho ochrany by proto mělo být zařazeno do českého systému vzdělávání, a to již od základních škol.
 
Prodej nových technických řešení rozhodně není triviální záležitostí a je podmíněn mnoha strategickými rozhodnutími. Výuka na různých stupních škol by tak měla budoucí výzkumníky a vývojáře na vytěžení maxima z jejich inovací lépe připravit.
 
„V českém prostředí bohužel panuje trend, že získání domácího patentu je většinou finální krok a tato cenná obchodní komodita končí na výstavce úspěchů firmy či školy,“ vysvětluje Josef Kratochvíl, předseda Úřadu průmyslového vlastnictví. Tímto krokem však technická řešení dostane k dispozici konkurence v zahraničí a naše ekonomika kvůli tomu přichází o miliardy ročně. Klíčem k úspěchu se tak stává mezinárodní patentová přihláška podle smlouvy PCT a prodej licencí.
 
 

Duševní vlastnictví již na základce

 
Optimální začátek pro výchovu studentů v oblasti duševního vlastnictví a jeho ochrany je základní škola. Rámcový vzdělávací program MŠ pro základní školy dokonce vymezuje duševní vlastnictví jako jednu z oblastí, které by měl absolvent základní školy znát a ovládat. Zda tomu tak opravdu je, je věc druhá. Problémem bývá především nízká úroveň povědomí pedagogů o této problematice.
 
Duševní vlastnictví je součástí osnov například na Základní škole Emy Destinnové v Praze. „V rámci vlastivědných předmětů máme zařazeny bloky o duševním vlastnictví, patentech, hmotném a nehmotném vlastnictví, především o autorském právu. Informace dostupné na internetu totiž studenti často považují za beztrestně kopírovatelné,“ říká učitelka a studijní poradkyně Eva Arazimová.
 
Úřad průmyslového vlastnictví nabízí řadu výukových materiálů jak pro učitele, tak i studenty, od základních po vysoké školy. Pro malé všeználky mají připravené komiksy a kvízy, studenti vysokých škol pak dostávají možnost zvolit studijní publikace, nebo se zúčastnit kurzů, které nabízí většina českých vysokých škol.
 
Na Karlově Univerzitě si studenti mohou zapsat předmět „Management vědy a inovací“, ve kterém se naučí využívat výsledky v praxi. „Kurz je určen všem, kteří chtějí uplatnit své znalosti jako vedoucí vědeckého či inovačního projektu,“ uzavírá Eugen Kvašňák, přednášející na 3. lékařské fakultě UK a odborný garant kurzu.
 
Více na stránkách www.upv.cz.
 

 

Hodnocení článku: