Jste zde

Technickému pokroku patenty nebrání. Naopak jej podporují

Domněnka, že patent je věcí omezující volné šíření inovativních myšlenek, je neopodstatněná. Existence patentového systému totiž umožňuje nebývale účinné a rychlé šíření inspirace čerpané z nových technických řešení a to v celosvětovém měřítku. Nahrává také podnikání. Pro český trh je z 80 milionů platných patentů blokováno pouze necelých 30 tisíc.
Pokud by patentový systém neexistoval, bylo by šíření znalostí o špičkových technických řešeních nesrovnatelně obtížnější a také zdlouhavější. Databáze patentových informací shromažďují výsledky výzkumu a vývoje za mnoho desítek let a odrážejí vývoj a aktuální stav špičkových technologií.
 
Patent je užitečným nástrojem nejen pro svého majitele, ale rovněž pro všechny jeho kolegy a potenciální konkurenty kdekoli na světě. Pomáhá chránit nový produkt před jeho komerčním využitím konkurencí, avšak pouze „výměnou“ za zpřístupnění jeho detailní technické specifikace celému lidstvu!
 
V okamžiku, kdy je patentová přihláška podána, je založeno tak zvané právo přednosti, priorita, působící vůči všem, kteří by přišli později. Po uplynutí 18 měsíců pak patentový úřad kompletní přihlášku daného inovativního řešení zveřejní, společně s technickou dokumentací – výkresy, pokud jsou její součástí. Často špičková technická řešení jsou tím zpřístupněna široké veřejnosti, a to ve formě, ze které může odborník na příslušnou problematiku čerpat cennou inspiraci pro svůj další náročný výzkum a vývoj nebo jen drobnější, ale přesto inovativní, zlepšení konkrétního řešení.
 
Podle slov předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) Josefa Kratochvíla umožňuje vědcům, výzkumníkům a vývojářům zveřejnění nejnovějších technických řešení navázat na aktuálně lidstvem dosažený stav poznání a posouvat hranice technického pokroku stále kupředu. Nemá proto smysl pokoušet se zkoumat, vyvíjet a inovovat bez ověření, jak daleko se v mém oboru dostali mí kolegové či konkurenti, ať již doma či v zahraničí. Rešerší v patentových informacích kromě toho ušetříme nejen čas a peníze, ale též zklamání, že jsme vynalézali vynalezené.
 
Nejlepším současným nástrojem technické inspirace je zdarma dostupná celosvětová databáze Espacenet (www.espacenet.com), provozovaná Evropským patentovým úřadem, kde je zveřejněno přes 80 milionů technických řešení. Většina z nich již z různých důvodů není nebo dokonce nikdy nebyla patentově chráněna. Na území České republiky jen zlomek, pouze 30 tisíc, patentovou ochranou disponuje. Naši vědci, vývojáři a inovátoři tak mohou volně využívat nepřeberné množství výsledků mnohdy letité, výzkumné a vývojové práce druhých.
 
 
Zdroj: ÚPV (www.upv.cz, www.patentuj.cz)
 
Hodnocení článku: