Jste zde

Patenty: Neobjevujte Ameriku

Jakýkoli váš inovativní produkt stojí za ochranu. Databázi patentů můžete využít i jinak. Neobjevujte Ameriku, nevynalézejte kolo. Popis cesty do Ameriky i výkres kola najdete na internetu.

Nadsázka, použitá v úvodníku tohoto článku není nijak přehnaná. Vedle vlastního výzkumu, vývoje a vynalézání lze patentový systém využívat i pasivně. Pro inspiraci, pro zjištění, jak náš problém řešila konkurence i proto, abychom se přesvědčili, kudy cesta nevede. Nyní se podívejme, jak na to.

Jak již bylo v seriálu o ochraně průmyslového vlastnictví napsáno, všechny patenty i užitné vzory jsou českými i mezinárodními úřady zveřejňovány již v průběhu patentového řízení. V případě patentu je to 18 měsíců po podání přihlášky, u užitného vzoru ihned po jeho zapsání. Zveřejněné přihlášky jsou tak k dispozici každému a může z nich čerpat vlastní inspiraci bez ohledu na velikost firmy nebo množství prostředků, které má na výzkum či vývoj. Inovativní řešení velkých firem či konkurentů může pak každý implementovat do vlastních strategií. Je na zvážení každého, zda se rozhodne jednat s držitelem patentu o nákupu licence či zda se naopak rozhodne konkurovat vlastním řešením.

Například volně dostupná mezinárodní patentová databáze ESPACENET www.espacenet.com obsahuje přes 80 milionů patentových dokumentů, jimiž jsou většinou přihlášky, nikoli udělené patenty. Většina z nich není na území ČR ani v dalších zemích patentově chráněna. Často je tedy jednodušší a rychlejší provést rešerši zdrojů než zbytečně investovat stovky tisíc či miliony do vlastního výzkumu nebo vývoje. Tento aspekt patentového práva je často opomíjen. V rámci řízení je celosvětově udělen patent pouze asi 40% podaných žádostí. Ostatní inovace tak nejsou v podstatě nijak chráněny, ale jejich popis je přesto dostupný v mezinárodních databázích. Kdokoli z nich může volně a beztrestně čerpat a informace z nich využít pro urychlení vlastních inovací.

Stejně užitečným zdrojem informací je i národní databáze http://www.upv.cz/cs/sluzby-uradu/databaze-on-line.html. Obsahuje přihlášky všech způsobů ochrany, kterým se náš seriál věnoval, tedy patentů, užitných vzorů i průmyslových vzorů. Lze prohledávat také ochranné známky nebo chráněná zeměpisná označení. Vedle přihlášek českých firem se v databázi nachází i mezinárodně platné patenty, užitné vzory a další chráněná označení, vlastněné zahraničními subjekty. Právě tyto informace mohou být často dobrou inspirací nebo naopak jasnou ukázkou toho, kudy se ve vlastním výzkumu a vývoji nevydávat. I tato oblast je firmami podceňována. Často totiž zkoumají nebo vyvíjejí něco, co již bylo vytvořeno někým jiným. Na druhou stranu, právě pohled na konkurenční řešení může odhalit jeho slabiny a nedostatky. Nové řešení, které je odstraní, tak může úspěšnému řešiteli přinést další výhodu.

Tomu, jak s databázemi patentů zacházet, bude věnován některý z dalších dílů seriálu.

Odkazy:
Úřad průmyslového vlastnictví ČR (www.upv.cz, www.Patentuj.cz)

Hodnocení článku: