Jste zde

Právní ochrana technických řešení v zahraničí

Pokud chceme ochranu produktů rozšířit na další státy, není to zadarmo. Ale není to tak složité, jak si mnozí myslí.

Patentům a užitným vzorům jsme věnovali první díly našeho seriálu o ochraně průmyslového vlastnictví. Pokud chceme jejich ochranu rozšířit na další státy, není to zadarmo, ale není to tak složité, jak si mnozí myslí.

Evropa jednotně
První z cest je přihlašování patentů v každém státu, který nás zajímá. Jako cizinci máme ve většině zemí jedinou možnost a to využít místní nebo mezinárodní patentové zástupce, kteří jsou zběhlí v právu a náležitostech daného státu. Pokud své výrobky chceme prodávat zejména v Evropě, často nám může stačit podání tzv. evropského patentu. Evropská patentová organizace (EPO) totiž zajišťuje, že uznané patenty jsou platné ve všech členských státech EPO:

Albánie, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Island, Itálie, Irsko, Chorvatsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, San Marino, Slovensko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko, Velká Británie, Slovinsko, Maďarsko, bývalá republika Jugoslávie-Makedonie, Rumunsko, Turecko, Malta (38 států).

Nečlenskými státy, na jejichž území mohou nastat účinky evropského patentu na základě tzv. „systému rozšíření“, jsou v současné době Černá hora, Bosna a Hercegovina. Evropskou patentovou přihlášku může podat každá fyzická nebo právnická osoba a to bez ohledu na občanství nebo bydliště či sídlo. 

Evropské patentové přihlášky lze podat v Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky. Pokud si v tom ale chcete předem udělat jasno, doporučujeme vám navštívit stránky Evropského patentového úřadu se sídlem v Mnichově (http://www.european-patent-office.org ). Zajímavé je, že zatímco přihláška je podávána pouze v angličtině nebo němčině, popis produktu je třeba  dodat ve všech jazycích zemí, ve kterých má být zajištěna ochrana. 

Do Spojených států s podporou ÚPV
Příjemné je i zjištění, že poněkud snazší je i podávání patentových přihlášek ve Spojených státech amerických.
Úřad průmyslového vlastnictví České republiky zahájil projekt spolupráce označovaný jako Patent Prosecution Highway (PPH) s Patentovým a známkovým úřadem Spojených Států (USPTO). Projekt PPH umožňuje výměnu informací mezi patentovými úřady a tím urychlení řízení o patentových přihláškách. Na základě tohoto programu bude moci český přihlašovatel žádat o urychlení řízení u USPTO, pokud patentové nároky v odpovídající přihlášce, podané u USPTO, již byly Úřadem průmyslového vlastnictví ČR vyhodnoceny jako patentovatelné.

Přes český úřad podáte i mezinárodní přihlášku
Podáním mezinárodní přihlášky u Úřadu průmyslového vlastnictví můžete zajistit ochranu svého patentu téměř na celém světě. Po vstupu do řízení v rámci ČR můžete zahájit mezinárodní řízení a získat tak předběžnou ochranu ve 146 smluvních státech a 4 regionech. Mezinárodní přihláška se podává v angličtině, němčině nebo francouzštině.

Odkazy:

Úřad průmyslového vlastnictví ČR (www.upv.cz, www.Patentuj.cz)

Hodnocení článku: