Jste zde

Průmyslové vzory v zahraničí

Podobný systém, jaký platí pro patenty, platí i pro průmyslové vzory. Ty mají své specifické mezinárodní organizace.

Pro úplnost opakujeme, že tento způsob právní ochrany je určen pro designérská řešení. Nejde zde přímo o funkci výrobku, ale o to, jak vypadá. Ochrana poskytuje výhodu nezáměnnosti s výrobky konkurence bez ohledu na jejich funkci. Podle podmínek právní ochrany průmyslového vzoru má udělení průmyslového vzoru význam pouze u těch výrobků, které jsou při používání vidět. Postrádá tedy smysl pro cokoli, co se zastaví do nějaké výrobní linky a uživatel samotný výrobek nikdy nevidí.

Pro Evropskou unii je to Úřad pro harmonizaci ve vnitřním styku (http://oami.europa.eu) a přihlášky lze opět podávat prostřednictvím českého Úřadu průmyslového vlastnictví.

Pokud potřebujete celosvětovou ochranu, pak je možné podávat mezinárodní přihlášku u Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě (http://www.wipo.int)

Odkazy:
Úřad průmyslového vlastnictví ČR (www.upv.cz, www.Patentuj.cz )

Hodnocení článku: