Jste zde

Ochrana vlastnictví v průmyslu: Obcházíme gordický uzel

Vyplatí se vám chránit nové produkty a vynálezy? Jaké jsou možnosti? A co dalšího vám přináší ochrana průmyslového vlastnictví?

Když jsme si v redakci HW serveru začali pohrávat s myšlenkou věnovat se právní ochraně duševního vlastnictví v elektronice a automatizaci, sesypal se na nás stoh knih, předpisů, metodik a formulářů. Hned bylo jasné, že bude o čem psát. S hrdostí jsme se z hromady papíru vyhrabali a postavili se před nelehký úkol. Přebrat ty informace tak, aby i vám přinesly něco užitečného a abyste nad nimi nemuseli strávit tolik bezesných nocí, kolik na studiu problematiky strávíme my.

Hned na začátku je dobré říci, k čemu je dobré chránit své duševní vlastnictví v průmyslu. Věříme, že doba, kdy se všichni snažili okopírovat a levně vyrobit to, co viděli u velkých firem, je dávno pryč. Firmy, se kterými se denně potkáváme, prodávají část svých výrobků na trzích v Evropě i jinde ve světě. Vyvíjí, vylepšují, dostávají se před konkurenci, ale svůj náskok často ztrácí. Je nepochybné, že ochrana dobrého nápadu může konkurenci ubrat vítr z plachet, zvýšit odbyt a prodloužit životní cyklus výrobku. Když je nápad hodně dobrý, může jeho ochrana zajistit příjem i ze samotného nápadu.

„Pravděpodobně se shodneme na tom, že když už má někdo váš výrobek okopírovat a prodávat svým jménem, je lepší, pokud vám za to platí. A to je cílem právní ochrany v průmyslu.“

Smyslem průmyslové právní ochrany je právě poskytnutí výhody tvůrcům nového řešení tak, aby konkurence nemohla snadno a bez vynaložení jakéhokoli úsilí či prostředků jejich výsledků využít ve svůj prospěch. Nebo naopak, ochrana průmyslového vlastnictví brání parazitování na dobré pověsti výrobců a služeb ze strany jejich napodobitelů. Omezuje také znevýhodňování tvůrců nových technologií vůči neinovativní konkurenci. V konečném důsledku chrání také spotřebitele výrobku nebo služby před nejistotou ohledně původu a kvality výrobku nebo služby.

Při pohledu na statistiky přihlášek patentů i průmyslových vzorů je bohužel zřejmé, že české firmy zatím své průmyslové vlastnictví chrání v malé míře. Úřad průmyslového vlastnictví ČR v současné době eviduje kolem 8 tisíc platných patentů českých firem. Paradoxně již dnes mají zahraniční firmy přes 45 tisíc patentů registrovaných v ČR. Podle odborníků toto číslo dále poroste. Pro srovnání lze uvést, že například ochranných známek mají české firmy registrován přes 1 milion!

Patenty, užitné vzory, průmyslové vzory nebo ochranné známky?

Na začátek si přebereme základní termíny, ze kterých nám vyjde, co vlastně můžeme chránit.

Patent

Jde o nejznámější formu ochrany díky historii, patentnímu zámku a manuálům amerických výrobků, kde výčet patentů zabírá občas několik stran. Předmětem patentu může být například výrobek, zařízení k výrobě, chemická látka nebo výrobní postup. To vše si v oblasti elektroniky dokážeme představit. Podstatné je, že předmětem ochrany je v tomto případě většinou sám princip, na jakém výrobek nebo postup pracuje a hodí se pro něj české slovo vynález. Patent chrání předmět 20 let.

Užitný vzor

Užitný vzor je již termín méně známý. Lze jím chránit technická řešení, která jsou nová, průmyslově využitelná a přesahují rámec pouhé odborné dovednosti. Na rozdíl od patentu jde tedy vždy o výrobek, nikoli o způsob, jak něčeho dosáhnout. Užitné vzory často chrání výrobky z oblasti automatizace, protože nové výrobky a materiály potřebují nové technologie, které umožňují jejich přesuny ve výrobním procesu. Patří sem i nová řešení, která ovlivňují ergonomii ovládání systémů. Užitný vzor má platnost 4 roky, lze jej prodloužit až na 10 let.

Průmyslový vzor

Tento způsob právní ochrany je určen pro designérská řešení. Nejde zde přímo o funkci výrobku, ale o to, jak vypadá. Ochrana tak pěknému a chytře vymyšlenému výrobku poskytuje výhodu nezáměnnosti s výrobky konkurence bez ohledu na jejich funkci. Podle podmínek právní ochrany průmyslového vzoru, kterým se budeme podrobněji věnovat někdy příště, má udělení průmyslového vzoru význam pouze u těch výrobků, které jsou při používání vidět. Postrádá tedy smysl pro cokoli, co se zastaví do nějaké výrobní linky a uživatel samotný výrobek nikdy nevidí.

Ochranná známka

Ochranné známky jsou důležité zejména pro obchodníky. Chrání originální názvy, loga, grafické prvky, tvary obalů, nikoli jejich obsah nebo technické řešení. Technikům zejména přidělávají práci v podobě známých problémů s rozmístěním ovládacích prvků na panelu přístroje, který je celý zabrán logem výrobku nebo v případě automatizace tím, že výrobek v originálním obalu nelze nijak uchopit a přenést. S nadsázkou lze říci, že ochranná známka vyvolává potřebu nových užitných vzorů nebo patentů.

Kromě samotné podstaty chráněného jevu se jednotlivé formy právní ochrany liší také dobou, po kterou naše vlastnictví chrání. Je to od jednotek let až po desítky let. Blíže se tomu budeme věnovat v následujících dílech našeho seriálu.

Odkazy:

Hodnocení článku: