Jste zde

Ochranné známky jsou také důležité

Co chrání ochranná známka? Jaký má vliv na technické řešení? Aby byl náš seriál ochrany průmyslového vlastnictví úplný, sluší se zmínit také o ochranných známkách. Tentokrát se to techniků skoro netýká, ve výčtu ale najdeme pár zajímavých věcí, které je dobré si při konstrukci výrobku nebo při návrhu manipulační linky uvědomit.

Co tedy může být ochrannou známkou?

  • Slovní označení nebo kombinace slov, znaků a číslic
  • Slovní označení v unikátním písmu
  • Obrazové označení (kresby, loga)
  • Prostorové označení, tvořená tvary výrobků nebo jejich obalů (např. láhve)
  • Kombinace tvaru výrobku nebo obalu se slovy nebo grafikou
  • Specifická barevná kombinace

Tyto věci mohou výrazně ovlivnit zákazníkovy požadavky na technický návrh výrobku, a proto je výhodné se na jejich povahu ptát již při zadávání. Pro vývojáře je kriticky důležité vědět, že výrobek musí být například velmi tenký, že kontrolky nesmí zasahovat do loga a podobně.

V oblasti automatizace se pak často stává, že barevné kombinace výrobku znesnadní laserové měření, tvar a materiál obalu si vyžádá specifické úpravy v manipulačním procesu atd.

Co naopak nemůže být ochrannou známkou?

  • Označení, které nemůže být graficky znázorněno (znělka, kombinace tónů)
  • Jakékoli označení běžných věcí (měr a jednotek, měny, atd.)
  • Označení dané tvarem výrobku, které vyplývá z jeho povahy nebo je nezbytné pro dosažení výsledku nebo dává výrobku užitnou hodnotu.

Odkazy: 
Úřad průmyslového vlastnictví ČR (www.upv.cz, www.Patentuj.cz)
 

Hodnocení článku: