Jste zde

Úřad průmyslového vlastnictví radí studentům: podnikejte inovativně!

Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) motivuje české studenty, aby využívali volně dostupné patentové databáze pro inspiraci k vlastním inovačním počinům. To jim může pomoci nastartovat podnikatelskou kariéru a zvýšit šanci uplatnění na trhu práce. 

Po dokončení školy by se na podnikatelskou dráhu chtělo dát celých 40 procent studentů českých univerzit. Podnikat již při studiu jich začne pouhých 14 procent. Čekat s rozjezdem vlastního byznysu do ukončení univerzity může být škoda. Studenti by se měli naučit, jak využívat benefitů, které jim poskytuje statut studenta a zázemí univerzity a začít podnikat již při studiu. Úřad pro průmyslové vlastnictví v rámci kampaně, zaměřené na vysoké školy, upozornil, že právě volně dostupné patentové databáze, o kterých jsme psali v článku Jak se v patentech a chráněných vzorech vyznat, mohou být cenným zdrojem inspirace.   

To, že inspirace špičkovými technickými řešeními ze zahraničí může pomoci v rozvoji start-upů a uplatnění studentů v praxi, potvrzuje Josef Kratochvíl, předseda ÚPV. Podle něj je důležité ukázat mladým podnikavým studentům cestu, kde hledat nápady pro svůj potenciální byznys. Univerzální recept neexistuje, je třeba přijít s produktem, který zaplní místo na trhu, či inovovat jiný úspěšný, na trhu ustálený produkt. Studenti a často i etablované firmy tráví spoustu času vývojem nového produktu a přitom mají inspiraci na dosah ruky. Volně přístupné databáze technických řešení dávají rovnou příležitost firmám i jednotlivcům z celého světa a je jen na studentech, jestli této výhody dokáží využít stejně dobře, jako jejich kolegové v jiných zemích. 
 
Hodnocení článku: